Een Noorse man voegt zijn daad bij zijn woord. Meneer Wilders vindt het ook verschrikkelijk.

Er is dus een man in Noorwegen die blijkbaar een groot deel van zijn leven heeft besteed aan de voorbereiding van een massamoord omdat hij werd verteerd door sterke haatgevoelens ten aanzien van linkse mensen en moslims. Uiteindelijk volvoert hij zijn gruweldaad en wordt hij gevangen door de politie en in de gevangenis gegooid. Deze man is nu wereldberoemd. Ik zit hier achter mijn computerscherm een stukkie over hem te schrijven en op de media raakt men niet uitgepraat hoe het nou allemaal zo heeft kunnen gebeuren. En dat is nou precies wat deze Noorse man wilde bereiken. Bekendheid om zijn rechtse agressieve ideeën nog beter te kunnen verspreiden.
In Nederland wonen mensen die vinden dat meneer Wilders groot gelijk heeft bij alles wat hij zegt. En wat zegt meneer Wilders dan zo al?? Meneer Wilders zegt dat hij de Islam haat en dat hij een hekel heeft aan linkse mensen.

Nu zal ik eerst even een stukkie afdrukken waarin door mij in hele grote lijnen wordt verklaard wat ik versta onder linkse mensen en rechtse mensen.

“Links en rechts, fatsoenrakkers en economisch opportunisme.

Als er in Nederland al een keer over politiek wordt gesproken in familieverband of in de kennissenkring dan hoor je vaak de volgende losse flodders voorbij komen:
Links is soft. Links is te tolerant. Links wil altijd meer geld uitgeven dan er is. Links is multiculti. Links is wollig. Geitenwollerig. Links is kosmopolitisch.
Rechts is hard. Rechts is een goede boekhouder. Rechts zegt waar het op staat. Rechts lost de problemen op. Rechts beperkt de immigrantenstroom. Rechts is economie. Rechts denkt globaal als er geld valt te verdienen en is nationalistisch als het om de eigen cultuur gaat.
Zo maar een paar kreten dus. Ik vraag me daarbij vaak af waarom rechts zo’n flink imago heeft en waarom links zo’n slappe hap lijkt. Uit de praktijk van alledag, zonder enige wetenschappelijke onderbouwing, zocht ik een persoonlijk antwoord op de volgende vragen:
Wie zijn er in Nederland rechts? Dat zijn mensen die veel belang hechten aan geld, macht, het vrije bedrijf en veiligheid.
Wie zijn er in Nederland links? Dat zijn mensen die veel belang hechten aan solidariteit, aan aandacht voor de zwakkeren, aan structurele oplossingen voor het probleem van de niet-westerse migrant, aan bescherming van de privacy.
In het algemeen zijn mensen van links voor genuanceerde oplossingen die ook op de lange termijn goed doorwerken en zoeken ze voor de grote menselijke problemen meestal humanitair acceptabele oplossingen.
In het algemeen zijn mensen van rechts voor keiharde, duidelijke oplossingen die vooral op de korte termijn werken en zoeken ze voor de grote menselijke problemen meestal repressieve en economisch profijtelijke oplossingen.
Bij linkse mensen staat de totale mens centraal. Bij rechtse mensen staat de economische mens centraal. Bij linkse mensen is de mens altijd het doel. Bij rechtse mensen is de mens meestal een middel om een bepaald economisch doel te bereiken. Bij rechtse mensen speelt de welvaart in hun leven de belangrijkste rol. Bij linkse mensen speelt het welzijn meestal de hoofdrol.
Veel mensen waren links en zijn nu rechts. Er zijn bijna geen mensen die eerst rechts waren en nu links.
Intellectuelen zijn vaker links. Anti-intellectuelen zijn vaker rechts.
Ik kan me beter in het linkse kamp vinden dan in het rechtse. En dat is raar, want ik ben opgevoed in een superrechts milieu. Mijn tweede vader, die mij heeft begeleid naar volwassenheid, was beroepsofficier , van adel en stamde uit een oud militair geslacht, de VVD was het kompas en de Verenigde Staten het beloofde land. Tijdens mijn HBS-tijd heb ik het rechts-conservatieve kamp verlaten en ben, op basis van voortschrijdend inzicht en een steeds verder toenemende wetenschappelijke kennis, naar links opgeschoven. Ik vond dat, toen en nu, nog steeds, vanzelfsprekend.

Zuiver gevoelsmatig, dus zonder enig wetenschappelijk substraat, vind ik dat links grosso modo voor sterk verinnerlijkte betrokkenheid bij en solidariteit met de zwakkeren medemens staat en rechts voor immoreel economisch opportunisme. Ik ben mij bewust dat dit een duidelijk waarde-oordeel is en zal dit te gelegener tijd moeten verduidelijken als ik daartoe behoefte gevoel.

Toevoeging:

Bovendien constateer ik dat de laatste decennia de panelen gaan verschuiven en dat door de naoorlogse maatschappelijke emancipatie van de arbeider zich een duidelijke metamorfose heeft voltrokken van een vooroorlogs lompenproletariaat tot een grote steeds welvarender wordende, licht anti-intellectuele en materialistische middenklasse. Het grappige hierbij is dat de politieke voormannen en verheffers van het proletariaat veelal links zijn gebleven uit ideele overwegingen, terwijl hun achterban, die in feite alleen om den brode links was, met het stijgen van hun welvaart steeds verder opschoven naar rechts, waarbij tegenwoordig de lagere middenklasse zelfs bij zeer rechtse populistische leiders te biecht gaat.”

Uit dit stukje kunt u dus lezen dat ik mij, ook intuïtief, beter thuis voel bij een linkse politiek dan bij een rechtse. Ik kies zogezegd voor fatsoen, moraal, empathie, erbarmen en medemenselijkheid. Om maar een paar dingen te noemen.
De Noorse man schrijft en zegt dat hij meer voor de macho-kant van het bestaan kiest. Voor duidelijkheid, voor wapens, voor haat, voor racisme en voor geweld. Om maar een paar zaken te noemen. Hij wil een ridder zijn met een scherp tweesnijdend middeleeuws zwaard en er, indien nodig, flink op los rossen.
Meneer Wilders is persoonlijk niet van klappen, zwaarden, ridders en massamoorden. Daar zal hij nooit aan beginnen, heeft hij beloofd. Maar meneer Wilders heeft wel een hekel aan de Islam. En hoe heten die mensen ook al weer die van de Islam zijn? Juist ja, moslims heten die. Dus meneer Wilders heeft wel een hekel aan de Islam, maar zeker niet aan de moslims. Hij kan dat niet genoeg benadrukken. Meneer Wilders maakt films, reist naar het buitenland om voordrachten te houden voor andere rechtse mensen, laat epigonen rechtse boeken schrijven en staat zijn rechtse mannetje in het parlement en gebruikt daar de ruwe taal van de straat. Meneer Wilders is een heel gewone rechtse man gebleven. Daarom stemmen er ook zo veel heel doodgewone rechtse mensen op hem

Er luisteren dus heel veel mensen naar die rechtse meneer Wilders. Ook in het buitenland. Ook in Noorwegen. Ik ga niet allemaal weer herhalen wat die rechtse meneer Wilders allemaal heeft gezegd, wat hij eigenlijk niet heeft gezegd, wat hij bijna heeft gezegd of wat hij bijna gezegd zou kunnen hebben. Daar heb ik helemaal geen zin in.
Maar die Noorse man heeft goed geluisterd. Ook naar andere rechtse meneren en mevrouwen in Engeland, in Amerika, in Israël en waar ter wereld ook maar rechtse mensen hun stem verheffen.
Heel anders dan meneer Wilders heeft die Noorse meneer niet alleen een hekel aan de Islam, maar ook aan moslims. En hij weet bijna wel zeker dat meneer Wilders er net zo over denkt. Maar meneer Wilders mag van de rechter niet zeggen dat hij een hekel aan moslims heeft.
Meneer Wilders wil een warme oorlog voeren tegen de Islam.
En vooral tegen de Islam in Europa. In Eurabië, zeg maar!
Er is hier dus sprake van een gedeeld gedachtegoed. De Noorse man en meneer Wilders hebben dezelfde afkeer. En de Noorse man denkt: een warme oorlog? Okay, dan gaan we los.

En nu zijn er in Nederland een heleboel linkse mensen in het parlement die vinden dat je meneer Wilders helemaal niet in verband mag brengen met de daden van die Noorse man. Ze vinden dat zelfs idioot. Ze willen niet dat zij bij de volgende verkiezingen nog meer stemmen gaan verliezen. Zij zwijgen uit electorale overwegingen.
En in Nederland pakken de donkere wolken zich samen boven een steeds fascistischer wordende samenleving. De zo broodnodige proteststem van de Liefde verdrinkt in een oceaan van nieuwe rechtse politieke correctheid. Een andere orde dient zich aan. De orde van geweld, agressie, racisme en lafheid. Vluchten kan niet meer.

Advertenties

16 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

16 Reacties op “Een Noorse man voegt zijn daad bij zijn woord. Meneer Wilders vindt het ook verschrikkelijk.

 1. P.H.M van de Kletersteeg

  en het omgekeerde is waar.Links is verantwoordelijk voor de afbraak van de sociale wetgeving, het einde van de samenleving,de armoede, de besluitenoosheid omtrent de vreemdelingenwet ( is er nog niet na 50 jaar)
  Links wil ook het einde van hyptheek afrek niet; bevoordeelt de hogere inkomens.

  Kortom: inks heeft NL naar de donder geholpen

  VVD was vroeger de partij van de werkgevers; maar, omdat ze economisch verantwoord bezig waren, behartigden ze de belangen van de arbeiders beter dan de linkschen.

  Links–met de CDA samen-hebben bv gezorgd voor de misere in de Zorg en de veel te hoge premies voor jan met de pet

 2. Ach, alles is uiteindelijk toch maar een kwestie van perceptie. Ik schrijf immers dat mijn visie voor een groot deel wordt ingegeven door een romantische en uiterst subjectieve kijk op de samenleving. Had ik objectief willen blijven dan was er waarschijnlijk zo maar een voor verificatie en falsificatie vatbaar verhaal uitgerold. U weet wel, zo’n vervelend wetenschappelijk verhaal dat we allemaal al tienduizend keer hebben gelezen.
  Het is inderdaad zo dat een heleboel verwende arbeiderszonen met een hoge opleiding in het linkse kamp van die rare PvdA zijn blijven plakken, terwijl ze daar qua levensovertuiging al lang niets meer te zoeken hadden. Daardoor kon het lijken alsof ze betrokken waren bij het lijden van hun zwakkere medemens terwijl ze in concreto alleen maar met hun eigen welvaart bezig waren. Ik heb veel vrienden ethisch gecorrumpeerd zien raken zonder dat ze het zelf in de gaten hadden.
  Wijsheid, verdraagzaamheid en erbarmen kan ons nog redden, maar wie kan dat in alle ernst nog opbrengen?
  En wat links allemaal voor verschrikkelijks heeft gedaan, het zal allemaal wel. Ik heb geen zin om dat allemaal tot in detail te gaan ontkrachten. Maar ik hoop stiekem dat u zelf ook wel door heeft dat sommige dingen die u schrijft beslist niet waar zijn en berusten op wishful thinking. Ik zou willen dat het allemaal zo eenvoudig was als u het doet voorkomen!
  Bedankt voor uw inhoudelijke reactie. Het ga u goed!

 3. P.H.M van de Kletersteeg

  In NL een schietpartij–7 doden Zelfde aantal als in 2 dagen verkeer.In Noorwegen 86 doden.Is dat meer of minder dan het aantal mensen dat sterft per jaar in NLdoor het niet krijgen van medische hulp, of verwaarlozing?Of dan het aantal dat gedwongen op straat te leven en daardoor sterft?
  Tja, het is maar hoe je aantallen bekijkt…

  Ik zal het antwoord geven: in NL sterven er voorkombaar veel meer mensen op jaarbasis.
  Maar wie geeft nou de staat of de verlinksing de schuld?

 4. nuchterling

  De Noorse terrorist is uiteraard gestoord.
  Geen zinnig mens schiet een zeventigtal kinderen af, omdat die kinderen een Islamitische staatsgreep mogelijk zouden maken.
  Maar het lijkt me onweerlegbaar dat zonder het anti Islam vergif afkomstig uit Israel en de VS, verwoord door gewetenloze lieden als Wilders, Hirsi Ali, Bernard Lewis, de Israelische regeringswoordvoerder Meir, etc., dat deze gestoorde Noor ooit tot deze massamoord zou zijn gekomen.
  Anatol Lieven, verbonden aan het Washington Carnegy Institute, auteur van boeken o.a. over de Baltische staen en Chechnia, schreef al eind 2001, nu dus 10 jaar geleden, in de Guardian, onder de titel New Cold War, ‘dat de haatcampagne tegen Moslims alleen daardoord is ingegeven dat voorkomen moet worden dat de zeer gerechtvaardigde grieven van Moslims tegen Israel en de VS serieus aandacht krijgen.
  Het Islamitische verzet moet voortkomen uit de Islam, niet uit wandaden van Israel en de VS.
  De banden van Wilders met Israel en VS joden zijn aangetoond in een VPRO reportage.

 5. P.H.M van de Kletersteeg

  Ik vraag me weleens af: wat als hij nou niet 86 noren, maar moslims had doodgeschoten; hoe was de reactie van de wereld dan geweest?

 6. P.H.M van de Kletersteeg

  @nuchterling: jouw pappie zal wel fout zijn geweest in de oorlog; of met zijn zus zijn getrouwd anders kan ik zoveel gestoorde onzin niet begrijpen.

  a) de meeste PVV aanhangers interesseert Israel of Amerika geen moer; dat is de ver van mijn bed show.
  Die zijn PVV aanhanger geworden door het geweld, de criminaliteit, de haat van de moslims hier ten lande.

  Er zijn 182 nationaliteiten hier.Daarvan zijn er een paar ongewenst.Een culturele groep, die overwegend twee nationaliteiten behelst is de islam; de turken en de marokkanen.
  Zie de onbeschrijvelijke verlast, criminaliteit, haat, achtelijkheid van die groep.
  Daarnaast de zigeuners, die bijna 100% crimineel zijn(75% heeft in NL een strafrechtelijke veroordeling.
  De antillianen: sinds de jaren 70 worden crimnele antillianen op het vliegtuig naar NL gezet. De creoolse surinamers; dope en geweld.De rest, toch een slordige 175 nationaliteiten-veroorzaken geen of nauwelijks overlast.

  Die schietende noor is doodgewoon op zijn ideetjes gekomen eerst door de situatie met moslims in eigen land, daarna door die te zien in andere landen.En wat betreft de islam heeft ie gelijk; er is maar een echt gevaar in de komende 20 jaar en dat is de islam.Ook nu zijn zij verantwoordelijk voor een heleboel misere.

  De haat tegen de moslims is een gerechtvaardige, en een antwoord op de diepgewortelde haat van de islam tegen de rest van de wereld en de beschaving i het algemeen.Het is de haat van de volgelingen van een moordlustige psychopatische pedofiel, die alleen uit was op de vernietiging van de rest van de wereld, voorafgaand aan volledige zelfvernietiging.Mohammed was volkomen waanzinnig; gedeeltelijk veroorzaakt door syfillis in laatste staium.

  En als je niet te achtelijk bent-wat ik betwijfel-welke groep pleegt bom en moordaanslagen over de hele arabische wereld?DePVV? Of misschien de moslims?

 7. P.H.M van de Kletersteeg

  Maar het idee, dat anderen verantwoordelijk zouden zijn voor het gedrag van de noor, is even gestoord als het gedrag van de noor en behoeft langdurige therapie

 8. Misschien zou het een goede oplossing zijn hem vrij te laten.
  Ik denk dat daar velen naar uitzien

 9. objectieveling

  Kletsersteeg, dat je niet te veel hersens hebt wist ik al.
  Dat je niets van geschiedenis weet wist ik ook al.
  Vandaar dat je niets begrijpt, en achter de beweringen van Wilders, en in het algemeen achter westerse propaganda aanhobbelt.
  Een Zwitserse professor schreef het boek ‘Why they hate us’, waarom Moslims ons haten.
  Er is een Nederlandse vertaling van, ik weet niet meer zo hoe de titel is.
  Ik bladerde die vertaling door, voor mij stond er niets nieuws in, het gaat alleen over westerse en zionistische wandaden.
  Lees het boek eens, het zal je wel moeite kosten, al je ideeën moeten op de helling.
  Ik kijk even of ik de schrijver kan vinden.

 10. P.H.M van de Kletersteeg

  Logica.
  Nu een Noor uit de ultra rechtse hoek een aanslag pleegt, worden over heel europa de rechtsen stilzwijgend verantwoordelijk gesteld.

  Maar toen de moslims veel grotere aanslagen pleegden in England en Spanje, werden toen de MC ers verantwoordelijk gesteld?

  Kennelijk is het rechtvaardigheids gevoel in de rechtse kringen op een iets hoger nivo.

 11. objectieveling

  Vond het boek helaas niet, wel VS propaganda onder dezelfde titel.
  Maar als je eens wat wilt lezen over die westerse wandaden heb ik nog wel wat suggesties.
  C.R. Boxer, ´The Dutch Seaborne Empire 1600 – 1800´, London 1965, 1977.
  De VOC lag ook al overhoop met Moslims.
  Winston Churchill, ‘The Story of the Malakand Field Force’, 1898, 2004, New York
  De nog jonge Churchill schreef het verzet in wat nu NO Afghanistan tegen de Britten ook al toe aan de Islam.
  T.E.Lawrence, ‘Seven pillars of wisdom’, 1926, 1997, Ware, UK
  Hoe de Britten de Arabieren die hun geholpen hadden de Ottomanen te verslaan in het Midden Oosten in de steek lieten, ik vermoed dat die Britten Lawrence vermoordden.
  Charles D Smith, ‘Palestine and the Arab-Israeli conflict’, New York, 1992
  De joodse kolonisatie van Palestina.
  Nicholas Bethel, ‘The Palestinian Triangle, The struggle between the British, the Jews and the Arabs, 1935-48’, London 1979
  De joodse voorbereidingen om eerst de Britten, daarna de Palestijnen te verdrijven.
  Alan Friedman, ‘Spider’s Web, Bush, Saddam, Thatcher and the Decade of Deceit’, London, 1993
  Hoe Bush sr Saddam van wapens voorzag om Iran te onderwerpen.

 12. objectieveling

  Roy Mottahedeh, ‘The Mantle of the Prophet, Religion and Politics in Iran’, Oxford, 1985, 2000
  De VS staatsgreep in het democratische Iran in 1953 wordt hier goed beschreven, het kostte maar $ 100.000.

 13. objectieveling

  Je hebt nog steeds niet begrepen dat Lockerby, 11 sept, Madrid en Spanje door Mossad en westerse geheime diensten werden gepleegd, om the war on terror te rechtvaardigen.

 14. objectieveling

  Spanje moet natuurlijk Londen zijn.

 15. Beste v.d. Kletersteeg en Objectieveling,

  U bent in mijn afwezigheid lekker bezig geweest, bemerk ik nu. Het draait uiteindelijk allemaal om ethiek, denk ik. Om dat diffuse verschil tussen goed en kwaad. De een is rechts en de ander is links. Dit alles geheel afhankelijk van genetische aanleg, de soort opvoeding en de opleiding die men heeft genoten en alle andere van buitenaf inwerkende prikkels op het “IK”. Een verduiveld ingewikkelde zaak dus. De mens ontbeert eigenlijk een gezaghebbende autoriteit die op basis van een tot het uiterste doordachte causaliteit een solide ethiek vertegenwoordigt en uitstraalt die als het ware van nature verinnerlijkt zou moeten kunnen worden door de van een zelfbewustzijn (en de daaruit voortvloeiende competentie om bewuste keuzes te maken) voorziene zoogdierensoort “de homo sapiens”. Helaas, een dergelijke gezag uitstralende autoriteit bestaat (nog) niet. Het laat uiteraard onverlet dat een dergelijk gezag slechts gestoeld kan zijn op door de wetenschap onthulde waarheden. Maar door de wetenschap onthulde waarheden zijn altijd voorlopige waarheden. In afwachting van nog grotere door de wetenschap te onthullen waarheden.
  Homo sapiens heeft kennelijk geen zin om daar op te wachten. Ze verzint dus allerlei irrationele godsdiensten inclusief heilige boeken, een god, profeten en wonderen. Het gehele stelsel van religieus bepaalde normen en waarden definieert, naast de altijd aanwezige humanistisch/atheïstische traditie, de cultuur van de globale samenleving. Dat is het existentiële vonnis en daar moeten wij het mee doen. Het enige dat rest is de min of meer wetenschappelijke conclusie dat die oude diepgewortelde existentiële angst voor de dood een uiterst vitale drang tot voortbestaan oplevert; een reflexmatige drang die door de homo sapiens rationeel kan worden vertaald middels een zelf bedachte ethiek waaruit een economisch systeem voortvloeit dat op zijn beurt naadloos aansluit bij de door de evolutie gebeeldhouwde natuur van de mens. Darwin en Wallace waren de eersten die deze dynamiek lieten zien.
  Geen wonder dat u beide heren elkaar min of meer in de haren vliegt. Ieder gemiddeld mens probeert zijn eigen overtuigingen met betrekking tot goed en kwaad te exalteren en te verabsoluteren. En hoe sterker men die neiging heeft, des te sterker men zal radicaliseren. Het zal u beiden duidelijk zijn dat in het verlengde van dit hele proces geweld, wreedheid en haat op de loer ligt om op het juiste moment toe te slaan.
  Ik groet u beiden en wil u bedanken voor uw levendige discussie.

 16. De Noorse man gedroeg zich als een echte nazaat van de Noormannen, moorden en branden behoort tot het historische volksgebruik van de Noormannen. De verloren gewaande landaard werd middels het zaaien van dood en verderf nieuw leven ingeblazen. Traditionele normen en waarden, westerse tradities zijn blijkbaar niet altijd verdedigbaar…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.