Leiders die eigenlijk helemaal geen leiders zijn maar meer op machtswellustelingen lijken..

Er zijn mensen die het fijn vinden om macht uit te oefenen. Om anderen onder subtiele dwang te vertellen wat zij moeten doen en hoe zij moeten denken. Ik zeg “onder subtiele dwang” omdat de dwang meestal niet zo duidelijk wordt. Hij blijft gewoonlijk onderhuids. Het kan de dwang van de loondienstverhouding zijn of de dwang van de emotionele chantage, de dwang van het slachtofferschap. Feit blijft dat er, zoals ik heb kunnen constateren, redelijk veel mensen zijn die genieten van hun machtspositie. De intensiteit van dat “genieten” overstijgt bij machtsgeile mensen kennelijk ruimschoots de voldoening die een normaal mens kan voelen bij het geven van een welgemeend en door deskundigheid geschraagd advies. Dat soort machtsgeile mensen noemen we in de volksmond zogenaamde “geboren” leiders. Leiders die ons de weg willen wijzen en van nature weten wat goed voor ons is. Mensen die op grond van hun vermeende aard er vast van overtuigd zijn dat zij, gevraagd of ongevraagd, leiding moeten geven aan de stuurloze kudde.
Als je er een bijna erotisch genoegen in schept om macht uit te oefenen vanwege die macht zelf, ben je naar mijn mening een onvervalste sociopaat. In het vrije bedrijf vinden we helaas nog aardig wat mensen die min of meer verslaafd zijn aan het uitoefenen van macht omwille van die macht zelf. Kreten als “Het is MIJN bedrijf, het is MIJN geld en het is MIJN verantwoordelijkheid” worden als publiek excuus, als excuus voor de bühne, gebruikt om de schier pathologische zucht naar machtsuitoefening over de medemens te rationaliseren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik zeg het verkeerd, als u wilt begrijpen wat ik bedoel. Deze mensen hebben gewoonlijk niet veel op met solidariteit. Solidariteit is in hun ogen een excuus voor zwakkeren om onsympathieke kwetsbaarheid te neutraliseren met behulp van het geld of de arbeid van anderen, meestal de sterkeren.  Het ‘voorrecht’ tot machtsuitoefening is, mijns inziens, naast geld de belangrijkste beloning voor nogal wat zgn. crypto-sociopaten binnen het bedrijfsleven.

Er is natuurlijk ook, zoals wij allemaal weten, de macht die op subtiele en geraffineerde wijze kan worden uitgeoefend door iemand die zijn slachtofferrol wil benadrukken. Dat soort macht wordt bijna altijd aangewend om aandacht en zorg af te dwingen. De slachtofferrol geeft min of meer indirect macht aan de zwakkeren, reden waarom dit specifieke machtsmechanisme  een totaal andere dynamiek vertoont. Het is meer een afgeleide macht. Het is een macht die bestaat bij de gratie van empathie en bezorgdheid van de ander.  Dat neemt overigens niet weg dat een slachtoffer enorm van zijn macht kan genieten.

En dan is er natuurlijk ook nog de brute wrede macht van de concentratiekampen, de oorlogen en de perverse perfide systemen. Dat is de macht van het langzaam doldraaiende collectief. Dat is de macht van de corrumperende politieke systemen. Een macht die meestal uitgeoefend wordt door de lafste en wreedste elementen, die, jammer genoeg,  elke samenleving altijd weer in haar boezem bergt.  De dragers van die perverse macht in de toekomst zijn de potentiële sadisten,  moordenaars, dieven en  laffe verraders die nu al onder ons zijn. Angstaanjagend wrede en liefdeloze monsters die pas hun ware aard laten zien als de tijd en de omstandigheden daar rijp voor zijn. De voorkeur voor een dergelijk soort machtsuitoefening zie je dus heel vaak bij extreem religieus of ideologisch aangestuurde gekken of bij extreme ‘Blut und Boden’ – nationalisten. Persoonlijke macht is ook hier, naast de irrationele beloften van krankzinnige religies en ideologieën, de belangrijkste beloning. De morele en soms daadwerkelijk gewelddadige macht van de “gelovige” over de niet gelovige. Geloof en idealen als excuus om puur persoonlijke macht uit te oefenen.

We zien met name in het bedrijfsleven de ontplooiing van persoonlijke macht als component van een decadent, vaak sterk anti-intellectueel en onbeheerst streven naar bezitsvorming. Daarnaast bestaat ook de dynamiek  van de zojuist genoemde, pathologische, brute en gewelddadige machtsuitoefening die inherent is aan allerlei rare machtsgeile godsdiensten en ideologieën.

Voor het bevredigen van al die machtswellust is leiderschap in ontelbaar veel vormen een voorwaarde. De machtswellusteling kent geen onbaatzuchtige liefde. Voor hem heeft alles een prijs. Voor wat hoort wat. De machtsgeile mens is meestal een groot voorstander van de vrijemarktwerking zijnde de habitat waarin hij zijn machtswellust het meest optimaal kan ontplooien. In de micro-wereld van het VKblog is dat fenomeen ook manifest. Machtsgeile mensen benoemen zichzelf maar al te graag tot natuurlijke leider. Zij bevelen en verordonneren, zij geven “directieven” en zij bepalen daarmede dus wat de ander moet doen en hoe die ander eigenlijk zou moeten denken.  De rol die de door anderen aangestelde, maar vooral de zelfbenoemde leiders zich meestal aanmeten is uiterst frustrerend en soms zelfs regelrecht contraproductief bij de voortdurende “strijd” van de gemiddelde mens om zijn latent aanwezige onlustgevoelens te neutraliseren. De zelfbenoemde natuurlijke leiders belemmeren namelijk in sterke mate de natuurlijke ontplooiing van de werkelijk vrije ethische mens. Leiders zijn akelige hinderpalen op weg naar een harmonieus en sereen bestaan. En de, mijns inziens, meest irritante leider is, zoals ik al min of meer heb gezegd, de zelfbenoemde zgn “natuurlijke” leider en tot die categorie behoren helaas de meeste leiders.

Er is daarnaast soms ook sprake van gezag op basis van het primaat der Liefde. Op basis van de verinnerlijkte liefde voor de medemens. Dat is een goede zaak, vind ik. Belangeloze liefde. Een wetenschappelijke gruwel in de ogen van de evolutionair biologen. Het “houden van” zonder voorwaarden vooraf. Ja, dat lijkt mij een goede en eigenlijk onmisbare zaak voor een harmonieuze en liefdevolle samenleving.
Het is daarom uiterst betreurenswaardig dat liefde, anders dan in een seksuele connotatie, een steeds groter taboe wordt in een verhardende en verzakelijkende wereld. Men zou het de contemporaine “angst” voor Liefde kunnen noemen. De hardheid van de glamoureuze en voortdurend jeugdig moeten ogende perfecte buitenkant vreet zich steeds verder een weg naar binnen, naar het hart en naar de ziel.

Prachtig toch hè, al die vergezichten op ideale samenlevingen en anarchistische gemeenschappen. Maar helaas, onze huidige wereld wordt nog altijd te sterk bevolkt door egoïstische hufters om überhaupt ook maar te denken aan een wereld zonder leiders. Integendeel, in een wereld waar geteisem en gajes de boventoon voert is keihard leiderschap een absolute noodzaak. En je kunt je zelfs afvragen of democratie wel een passende oplossing is voor een land waarin zoveel schoelje en criminelen min of meer vrij spel hebben en nu zelfs al tot in de Tweede Kamer zijn doorgedrongen.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

2 Reacties op “Leiders die eigenlijk helemaal geen leiders zijn maar meer op machtswellustelingen lijken..

 1. Opmerkelijk is dat op deze bijdrage geen reacties komen. De stelligheid is te groot. De aanval is te fors. Het zou ook wel wat minder kunnen. Helaas beschrijf ik mechanismen die maar al te zeer in onze samenleving zijn te onderkennen. Wat meer is, onze samenleving is gegrondvest op natuurlijk leiderschap. Natuurlijk leiderschap past bij een vrije markteconomie als een ei in een eierdopje. Op het aan de kaak stellen van het fenomeen “leiderschap” berust een gigantisch taboe. Begrijpelijk overigens.
  Een meer levensvatbare samenleving zal het zonder leider moeten kunnen. Zolang natuurlijke leiders nodig zijn, is een gelukkige en harmonieuze samenleving niet mogelijk. Een werkelijke vrije mens weet op de koers van zijn eigen ethisch kompas te varen en wendt zijn steven naar de kusten van de Liefde en de belangeloosheid. U begrijpt zelf wel dat die ideale koers voor ons niet is weggelegd. Onze koers is nu nog steeds gericht op ongeluk en zelfvernietiging.
  De veel gehoorde kritiek op een artikel zoals het onderhavige is dat het allemaal uit rancune, afgunst en frustratie wordt geschreven en dat is niet te weerleggen. Maar ik ben in deze volkomen eerlijk. Afgunst speelt bij mij geen rol. In tegendeel. Ik voel eerder een soort medelijden. Rancune en frustratie spelen uiteraard wel een rol. Deze factoren zijn de zekere reden dat ik dit artikel schrijf. Ik voel me machteloos en ik geniet er van.
  Als je echt diepgaand over het fenomeen “leiderschap” wilt schrijven is dit artikel nog niet eens het begin van een begin. Er spelen zoveel factoren een rol die benoemd zouden moeten worden dat je aan duizend bladzijden waarschijnlijk nog niet genoeg hebt om alles op een afdoende wijze te beschrijven. Ik hou het dus maar bij dit hele subjectieve flut-verhaaltje.

 2. Nee, ik vind dit helemaal geen goed artikel. Het heeft geen begin en geen einde. Het is een warrige weergave van mijn boosheid in een vreemde bombastische stijl. En wat nog het ergst is, het geeft helemaal niet goed weer hoe ik er nu werkelijk over denk. Ook vertolkt het mijn persoonlijke gevoelens niet op een voldoende objectieve wijze. Kortom het is een beetje een rommeltje.
  Ik moet dus een stuk maken waarin de reden van mijn preoccupatie met macht op een zo objectief mogelijke wijze wordt uiteengezet.
  Opnieuw beginnen dus:
  – Wat is macht?
  – Wat zijn de meest voorkomende publieke verschijningsvormen van macht?
  – Waarom heb ik toch zo’n hekel aan macht?
  – Waarom kan een samenleving, hoe klein deze ook is, niet zonder macht?
  – Kan macht nuttig zijn?
  – Waarom vind ik macht niet nuttig?
  – Waarom redeneer ik toch zo vaak tegen beter weten in?
  – Waarom ben ik toch vaak zo boos als het over machtsuitoefening gaat?

  Het stuk moet dus gaan over macht en alle manieren waarop ik met ieder aspect van dit fenomeen om ga.
  Aan de slag!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.