Er is van alles mis met het kapitalisme.

Er is van alles mis met het kapitalisme. Allereerst zij opgemerkt dat kapitalisme eigenlijk geen “isme” is in de zin van socialisme, communisme en anarchisme. Kapitalisme is min of meer de economische uitdrukking van de donkere kant van de mens. Het sluit naadloos aan bij de hebzucht, de machtswellust en de niet aflatende jacht op respect, ontzag en status. Kortom het kapitalisme is de economische vertaling van de menselijke hoedanigheid. Een hoedanigheid die mede op grond van de evolutietheorie verklaard wordt. Oude evolutionaire mechanismen, die eens de mens als zoogdier een voorsprong gaven ten opzichte van de andere zoogdieren/concurrenten, zorgen er in toenemende mate voor dat het gemiddelde menselijke denken en handelen op economisch gebied meer en meer contraproductieve facetten krijgt voor zover het gaat om het evolutionaire proces dat het voortbestaan van de homo sapiens typeert in wisselwerking met een, door toedoen van diezelfde mens zo ingrijpend en irreversibel wijzigende, leefomgeving. Wat eens evolutionair onmisbaar was in de ontwikkeling van de homo sapiens gaat zich steeds meer tegen hem keren. Ik doel hier met name op het agressieve en dominante macho-gedrag dat in een samenleving van jagers en verzamelaars een absolute voorwaarde was voor de mens om te overleven. Doordat de mens en zijn voorlopers honderdduizenden jaren moesten leven als jagers en verzamelaars is het daarbij horende gedrag onlosmakelijk verbonden met de contemporaine menselijke hoedanigheid. Je zou bijna kunnen zeggen dat het in ons reptielenbrein verankerd ligt.

Dit macho-mechanisme krijgt zijn vertaling in de top van het vrije bedrijf en definieert als het ware het kapitalisme. Het recht van de sterkste wordt daar nog in archaïsche termen vertaald conform de volstrekt achterhaalde mens-onvriendelijke “filosofie” van Herbert Spencer (Brits socioloog, filosoof en antropoloog 1820-1903). Herbert Spencer was de oorspronkelijke bedenker van de term: “Survival of the fittest” (Principles of Biology 1864). Hij bedacht het sociaal-darwinisme waarin hij het evolutionaire beginsel van “The Survival of the Fittest” uiterst selectief toepaste op de menselijke samenleving. Een prachtigvoorbeeld van “Wishful Thinking” tot uitdrukking gebracht middels een aan pseudo-wetenschap grenzende terminologie. Een regelrechte dwaalleer en totaal niet in overeenstemming met de veel wetenschappelijker doordachte evolutietheorie van Wallace en Darwin.
In een steeds geweldlozer en rationeler wordende samenleving die inmiddels zo complex is dat het zelfs voor een goed opgeleide persoon niet echt makkelijk is om alle “Ins and Outs” van een dergelijke maatschappijte bevatten, kan het toegeven aan en het bestendigen van dat contraproductieve archaïsche macho-gedrag de bijl betekenen aan de wortels van diezelfde geweldloze en rationele samenleving. Als gevolg van dit schadelijke evolutionaire relict kan zelfs het voortbestaan van de mens als soort in gevaar worden gebracht.
Het is daarom hoog tijd dat we diep gaan nadenken over de voorwaarden voor een duurzame en liefdevolle samenleving. Om te beginnen zullen wij de loeiende driftmotoren, die de neo-liberale variant van het kapitalisme aandrijven, moeten uitschakelen. Dus meer zelfbeheersing, versobering, bescheidenheid en ruggengraat. Ga er maar aanstaan!!!

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

5 Reacties op “Er is van alles mis met het kapitalisme.

 1. En wat ik nog zou willen opmerken. Mijn bijdrage is geen waarheid. Het is maar een mening, zoals er miljarden meningen zijn op deze wereld. Ik vind het leuk om na te denken over de menselijke hoedanigheid. Ik probeer de juiste analyses te maken in het besef dat ik toch steeds weer de plank mis sla. Maar ik blijf het proberen.

 2. kapitalist

  Er is natuurlijk niets mis met kapitalisme, kapitalisme is gewoon menselijk gedrag, zoals dat onder elk systeem plaatsvond, en plaatsvindt, ook onder communistische systemen.
  Waar kapitalisme verbonden was werd het omzelld door zwarte markten en ruilhandel.
  Het is nu een keer zo dat de mens, net als dieren overigens, behoeften heeft, en die probeert te verwezenlijken.
  Ik zag dat net nog op Belgische tv, waar twee dierentuinen proberen aan te tonen dat hun apen de slimste zijn.
  De aap die als slimste te boek staat daar investeerde, om aan de walnoten te komen die in een kast lagen met een glaswand, waaronder een smalle spleet, produceerde deze aap een werktuig, een stok, waarmee hij de walnoten eruit peuterde.
  Hij investeerde dus omdat voor hem het rendement van de investering groter was dan de kosten daarvan.
  De huidige ellende, zowel in de VS als bij ons, komt uitsluitend voort uit ongereguleerd kapitalisme.
  Onvoldoende toezicht op banken, gee toezcht op nationale economieën.
  Het was treurig gisteravond ene Lubbers, die nog meegewerkt had aan het invoeren van de euro, te horen pleiten voor het toekennen van dicatoriale bevoegdheden aan de Europese cantrale bank.
  Nog treuriger was een VS econoom te horen fulmineren tegen De Jager, omdat die met Duitsland zou samenspannen.
  Dit VS mannetje leek bang te zijn dat de VS niet meer de baas is in Duitsland.

 3. Bertold Brecht: “Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral!”
  En zelfs daarin was hij nog een aardsoptimist. Dat laatste komt er niet vaak niet van omdat er eenmaal gevreten steeds meer gevreten moet gaan worden.
  De hebzucht, je had het er al over.

 4. Beste kapitalist,

  Met uw reactie bevestigt u precies wat ik nu eigenlijk bedoel. De westerse mens is zo sterk onder invloed geraakt van de normen en waarden die onlosmakelijk samenhangen met het kapitalisme dat hij niet eens meer beseft dat hij het slachtoffer is geworden van een kwalijk soort hersenspoeling. Een doelbewuste hersenspoeling die alle originaliteit en vitaliteit uit zijn denkvermogen filtert en die bedoelt is hem te doen geloven dat consumeren en produceren volgens de wetten van het zgn. vrijemarktgebeuren het hoogst haalbare geluksdoel in zijn leven is. Dit alles dan ook nog eens keurig ingebed in het economische keurslijf van het neo-liberalisme, dat er nog een schepje boven op doet.
  Vergeet die economie nou toch eens even! Dat zou al een hele stap voorwaarts zijn. Kunst, spiritualiteit in de goede zin des woords, soberheid en sereniteit zijn mijns inziens allemaal zaken die belangrijker zijn dan die eeuwige jacht naar bezit, macht en status. Maar je moet die feitelijkheid wel kunnen herkennen door de juiste keuzes in je leven te maken.
  Blijf je hangen in het web van hebzucht, materialisme en oppervlakkigheid, dan ben je gedoemd om je hele leven achter het geluk aan te lopen zonder het ooit te kunnen bemachtigen.
  De wetenschap stelt ons in staat om hele andere vormen van samenleven te bedenken. De techniek hebben we in huis. De aarde zou een paradijs kunnen zijn. Maar door onze verslaafdheid aan bezit, macht, geld en platte voortplantingsdrift belemmeren we ons eigen geluk en scheppen we zo nu en dan zelfs een ware hel voor ons zelf en onze medemensen.

 5. Indien kapitalisme min of meer de economische uitdrukking is van de donkere kant van de mens, een kant die naadloos aansluit bij hebzucht, machtswellust en een niet aflatende jacht op respect, ontzag en status…

  Als er dan in dat geval van alles mis is met het kapitalisme wil dat eigenlijk zeggen dat het dan de economische uitdrukking (geworden) is van de verlichte kant van de mens, vrijgevigheid, machtsdelegatie, bescheidenheid, kleinschaligheid en gelijkheid.

  Ik zou eerder zeggen dat het kapitalisme op vandaag zijn naam waar maakt als nooit tevoren en zijn verderfelijke, monsterlijke gezicht laat zien van zijn slechtste kant. Als het zo niet zou zijn maar het omgekeerde dan zou het geen kapitalisme meer zijn maar iets anders dat een andere naam zou dragen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.