Zeven miljard veelvraten is meer dan een planeet kan verdragen. “Seven Billion Greedy-guts is more then a Planet can stand”.

Inmiddels telt de wereld dus zeven miljard mensen!!! 7.000.000.000 mensen. Zeven miljard mensen!!! Mag dat? Nee, natuurlijk mag dat niet! Dat is helemaal geen goede ontwikkeling. Het begint er dan ook steeds somberder uit te zien voor de toekomst. Zeven miljard mensen die uiteindelijk allemaal een auto willen, een ijskast, een televisie, I-phones, I-pads en computers en wat je verder allemaal nog meer kunt bedenken aan modieuze onnodige flauwekul. Zeven miljard mensen die allemaal lekker en gezond willen eten, die helder zoet water willen drinken en allemaal toegang willen hebben tot adequate huisvesting, medische zorg en sociale netwerken. Zeven miljard mensen die zich allemaal willen voortplanten omdat ze worden aangedreven door niet te stuiten seksuele driftmotoren. Zeven miljard mensen die dus de stenen uit de muur willen neuken. Zeven miljard mensen die elkaar zo nu en dan lekker de hersens willen inslaan. Zeven miljard mensen die ieder op hun eigen manier gelukkig willen worden. Zeven miljard mensen die hun consumptie alleen maar willen opschroeven in een situatie van schaarse grondstoffen. Zeven miljard mensen die elkaar op grond van archaïsche evolutionaire reflexen nog steeds als concurrent/vijand zien bij de verdeling van die schaarse goederen en die zich ter nauwernood kunnen beheersen in hun strijd om de “Survival of the Fittest”.

Nee, het ziet er niet goed uit. Maar wat te doen om de overbegrazing van onze planeet te reduceren? Wat te doen om de roofbouw op de arme getormenteerde aarde te stoppen.
Het alfa en omega van het hele probleem is de mens. Hij veroorzaakt het probleem. Hij kan, als het enige daartoe geëquipeerde complexe biologische organisme, er over nadenken. Hij ervaart bij volle bewustzijn de gevolgen van zijn roofbouw. Hij kan oplossingen voor het probleem bedenken en implementeren. Hij kan excuses bedenken om het probleem niet op te lossen en lijdzaam af te wachten waar het schip gaat stranden.
Langzaam begint veel mensen de overtuiging post te vatten dat de manier waarop de mens zijn arbeid organiseert en de daaruit voortvloeiende wijze waarop hij omgaat met zijn existentiële angsten (de angst voor de dood door honger, geweld en ziekte) op zichzelf een steeds grotere bedreiging gaat vormen voor het in stand houden van de soort.
Het is overigens al een hele grote stap in de richting van de wens om tot oplossingen te komen als het probleem van de destructieve overbegrazing van onze aarde wordt gesignaleerd en er een gevoel van urgentie gaat ontstaan om gevonden oplossingen zo snel mogelijk in de praktijk toe te passen.
Wordt het probleem gesignaleerd? Ja, steeds duidelijker tekent zich de enorme omvang van de gevolgen van onze overbegrazing van de aarde af. De wetenschap speelt bij deze signalering een cruciale rol.
Is het gevoel van urgentie algemeen goed onder de wereldbevolking? Nee, het probleem wordt door brede lagen van de wereldbevolking wel gesignaleerd op geleide van de wetenschap, maar de noodzakelijke internalisering van het gevoel van urgentie voor het vinden en implementeren van oplossingen heeft nauwelijks plaats gevonden.
Kortom er komen megaproblemen op de mensheid af, maar zij is niet bereid of in staat om deze monsterlijke bedreigingen op adequate wijze mondiaal te definiëren, laat staan deze problemen op wereldschaal op te lossen.
Wat zijn volgens mij nou die problemen?

1. Te veel mensen.
2. Ongelijke en onrechtvaardige verdeling van productiemiddelen en consumptiegoederen als gevolg van een uiterst gebrekkig en onbeheersbaar economisch systeem.
3. Veel te ver doorgevoerde arbeidsverdeling. Het verdwijnen van ambachten. Het massaal teloor gaan van de voldoening die creatieve arbeid de mens kan schenken. Dit alles ook als gevolg van de onder punt 2 genoemde reden.
4. Vervreemding van de mens t.a.v. zijn basale competenties door het bijna volledig verdwijnen van de autarkische componenten in zijn leven.
5. De bijna totale fysieke en psychische weerloosheid van het individu als gevolg van de zo ongeveer zijn hele leven beheersende groepsdwang. Een groeiend conformisme in leefstijl dat voortvloeit uit de nog steeds toenemende mondiale commercialisering van de wereldbevolking. Overconsumptie en consumptieverslaving, veroorzaakt door een soort hersenspoeling via de verrekijk en de moderne sociale media, liggen in het verlengde van genoemde commercialisering.
6. Inefficiënt toegepaste techniek. Over-automatisering van productieprocessen onder druk van de perverse prikkel van de winstoptimalisering.
7. Het gebrek aan gevoel voor urgentie om de mondiale problemen aan te willen pakken.

Veruit het grootste mondiale probleem is het grote aantal bewoners op deze aardkloot. Zeven miljard menselijke sprinkhanen zonder ook maar een begin van inzicht in de problemen die hun voortbestaan bedreigen.
Oplossingen voor dit grote probleem dienen gezocht te worden in een wijze, verstandige demografische politiek.
Het is mijn vaste overtuiging dat er zich geen verstandige en wijze oplossingen zullen aandienen. Het probleem zal zich dus op andere wijze, langs “natuurlijke weg” gaan oplossen. Ik verwacht eigenlijk geen enorme apocalyptische toestanden. Ik voorzie een min of meer geleidelijke neergang waarin steeds minder plaats zal zijn voor welvaart en welzijn. Een langzaam afglijden naar chaotischer en veel “primitiever” omstandigheden. Omstandigheden waarin de mens een nieuw evenwicht zal moeten vinden tussen hem en de planeet waarop hij woont. Een proces dat, mijns inziens, vele honderden jaren zal gaan duren.
Ik ben dus nog gematigd optimistisch over de toekomst van de mensheid. Misschien wel volkomen ten onrechte. De toekomst zal het uitwijzen.

4 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

4 Reacties op “Zeven miljard veelvraten is meer dan een planeet kan verdragen. “Seven Billion Greedy-guts is more then a Planet can stand”.

 1. Is het belangrijk voor iemand anders wat ik vind? Nee, dat is voor iemand anders totaal niet belangrijk. Is het belangrijk voor mijzelf wat ik ergens van vind? Ja, natuurlijk, maar het hangt wel van het onderwerp af. Bovendien sta ik nogal sceptisch t.a.v. hetgeen ikzelf vind. Het is niet altijd wijs en doordacht. Maar dat geldt ook voor de meningen van anderen.
  Ik probeer wel integer te zijn en eerlijk. Ik probeer altijd duidelijk over te brengen wat ik bedoel. Zij het dan op mijn manier. En duidelijk op mijn manier is dus met veel omhaal van woorden. Soms kan ik een stukje dat ik heb geschreven in een zin samenvatten. Maar ja, dan is de lol van het spelen met de taal er natuurlijk wel af.
  Nee, ik heb alleen maar globale meningen. Ik hou niet van details of cijfers. Dat geloof ik wel. Die kan ik zelf ook wel opzoeken. Details en cijfers maken een opiniërend stuk heel vervelend en soms ook wel een beetje drammerig.
  Kijk, daar heb je weer zo’n mening. Voor mij wel belangrijk. Maar voor een ander helemaal niet van belang.

 2. Je kan natuurlijk op de axhterkant van een sigarendoos (overdreven, op de achterkant van een luciferdoosje) uitrekenen dat dit helemaal uit de hand loopt. Doet het nu al (lang).
  de 3de wereldoorlog (om te overleven) is al lang aan de gang.

 3. peter

  Al in de vijftiger jaren legde m’n scheikunde leraar uit dat het zo niet kon daargaan.
  Het gaat dan ook vanzelf mis, honger, of misschien niet meer werkende anti biotica.
  Vele Afrikanen schijnen te denken dat het westen AIDS heeft uitgevonden om het overbevolkingsprobleem op te lossen.
  Gezien Fukushima is oorlog niet zo’n oplossing, zoals Gorbatschow opmerkte zou elk van de ik meen 2700 intercontinentale raketten die de USSR had een verontreiniging veroorzaken van vele malen Fukushima, dat was het scenario van On the beach, de Nieuw Zeelandse regering die zelfmoordpillen uitdeelt als het radio actieve stof hen gaat bereiken.

 4. Filip

  De reden waarom de mens zich voortplant leggen bij niet te stuiten seksuele driftmotoren gaat alvast voor mij niet op.
  In tegenstelling tot alle andere fauna op de planeet zijn mensen geen puur instinctmatige levensvorm.
  De voortplantingsdrift als reden gebruiken voor de voortplanting is een excuus gebruiken als reden – althans waar het de mens betreft.
  Ik mag hopen dat er voorafgaand aan de conceptie van een nieuwe mens toch enige overwegingen mogen plaatsvinden – niet in het laatst in het belang van de aanstaande nieuwgeborene.
  In de realiteit moet ik echter vaststellen het vooral eigenbelang is dat primeert . Net zoals een huis, tuin, auto, huisdier, etc… op het verlanglijstje staan, zo staat ook het kindje(s) op het verlanglijstje.
  En aan dat egoïsme van de enige denkende levensvorm is het te danken dat de unieke levende blauwe planeet ziek gemaakt wordt.

  Binnenkort 9 miljard mensen… Zelfs al komen die negen miljard mensen prima overeen (hoe meer mensen hoe onwaarschijnlijker evenwel) en doen ze er alles aan om hun ecologische voetafdruk zo minimaal mogelijk te houden in combinatie met een menswaardig bestaan, dan nog is die impact daarvan vernietigend. Iedereen weet het maar niemand komt er voor uit.
  Minder mensen ter wereld laten komen maar die wel verzekeren van een menswaardig bestaan is echter wel een mogelijkheid volgens mij (weinig mensen, zelfs al vervuilen ze tegen de sterren, zullen de aarde niet uit evenwicht brengen).

  Wij zijn denkende wezens en zijn dus in staat deze denkende eigenschap te gebruiken voor het welzijn van het ganse aardse organisme.
  De andere optie is de kop in het zand en lekker verder voortplanten. Intussen allerhande schijnoplossingen inzetten die slechts een druppel op een hete plaat zullen blijken.
  Terwijl we weten dat uiteindelijk de natuurlijke gang de zaken zelf ter hand neemt middels oorlogen, ziektes, klimaatrampen en ander onheil om de menselijke soort te decimeren.
  Misschien is het tijd dat we ons afvragen hoever dit scenario nog van ons bed is …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.