Arnon Grunberg wil het niet snappen om hem moverende redenen..

Mijn bijen zijn nog lang niet dood.

Mijn bijen zijn nog lang niet dood. Honing in overvloed!! Als je maar goed bent voor die beestjes!

Het uiterst negatieve beeld dat Arnon Grunberg meent te moeten geven van deelnemers aan de Occupy-Beweging past naadloos in zijn grimmige en cynische opvatting over de menselijke hoedanigheid. De mens is een kapitalist in hart en nieren. Idealen bestaan niet of zijn slechts verborgen motieven om het streven naar eigen egoïstische materieel gewin te maskeren. De mens deugt überhaupt niet. De mens wil slechts neuken, stelen, elkaar bedonderen, elkaar vermoorden etc. etc. en bakt er ethisch gezien helemaal niets van. Dit wereldbeeld is, gezien zijn joodse afkomst, niet verwonderlijk. Een volk dat eeuwenlang slachtoffer is geweest van het perfide en xenofobische gedrag van medemensen heeft mijns inziens het volle recht om collectief getraumatiseerd te zijn. De keiharde, zakelijke en soms bijna gewelddadige reactie van zo’n volk op het hen aangedane onrecht krijgt dan al gauw collectief gestalte in de vorm van overtrokken agressie, buitenproportioneel cynisme en vaak ook in een sterk immorele en hedonistische levenswijze. Tot zover mijn psychologische verklaring van de koude grond. Ik denk dus te begrijpen waarom Arnon Grunberg zo tekeer gaat. Maar hij doet er de mensen van de Occupy-Beweging geen recht mee. Zo erg is het echt niet. Het zijn niet allemaal crypto-bankiers die desnoods ook wel genoegen nemen met de helft van een bankierssalaris omdat ze, zoals Arnon Grunberg heel cynisch opmerkt, zo bescheiden zijn.
Er bestaan idealen! Die idealen hebben vooral te maken met immateriële zaken zoals Liefde, erbarmen, solidariteit, empathie, vergeving. Op geleide van die idealen dient een nieuwe (nog) betere samenleving gegrondvest te worden. Die idealen zouden eigenlijk als een rode draad door alle geledingen van de samenleving moeten lopen. Maar het zijn juist deze immateriële zaken die in onze door en door geëconomiseerde samenleving niet of nauwelijks meer aan de orde komen. Het inherente grote wantrouwen dat het vrijemarktdenken per definitie aankleeft is verantwoordelijk voor het ontstaan van een keiharde maatschappij waarin iedereen probeert weg te graaien waar hij bij kan en waar kwade trouw het leitmotiv is van het contemporaine denken en handelen. Het is momenteel ieder voor zich en god voor ons allen.

In dat ijskoude onverschillige neoliberale klimaat staat het vermelden van idealen gelijk aan doodzonde. De neoliberalen zijn realisten en vertellen dat aan iedereen die het maar wil horen. Zij moeten al helemaal niets hebben van zwevers en luchtfietsers. Hun denken en handelen gaat niet verder dan de economische kant van een mensenleven. De filosofie is eenvoudig. Goederen zijn schaars en zullen steeds schaarser worden. Je moet dan ook je stinkende best doen om het zover te krijgen dat jij het best geëquipeerd bent om die schaarse goederen te pakken alvorens een ander je te vlug af is. Dat kan door heel veel diploma’s te behalen en je kritiekloos te voegen in het nog steeds groeiende witteboordenleger van fraudeurs, exorbitante zelfverrijkers en oplichters dat zich, als enig echte zinvolle levensvervulling, ten doel heeft gesteld om zich een zo groot mogelijk stuk van de economische koek toe te eigenen. Ontbreekt je de ruggengraat of het vereiste IQ om diploma’s te behalen dan kun je proberen om al dat geld en die begerenswaardige consumptiegoederen van anderen af te pakken via legale en desnoods via illegale wegen. Kun je dat ook niet, dan ben je gewoon een armzalige beklagenswaardige loser die alle ellende volledig aan zichzelf te danken heeft. Er is geen enkele reden om zulke domme en ruggengraatloze losers te helpen. “Niet van mijn belastingcenten” is dan de mantra van de economische winnaars.

Het is goed dat er een brede beweging is ontstaan die zich verzet tegen de dominantie van het geld, de destructieve economische groei en de graaiende hogepriesters en toverdokters van de financiële wereld. Ik steun deze beweging van harte en hoop dat men gaandeweg in staat is om een adequate strategie te bedenken om het slechte in deze wereld het hoofd te bieden.

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

2 Reacties op “Arnon Grunberg wil het niet snappen om hem moverende redenen..

 1. Het tragische is dat de mensen die het meest lijden onder de gesel van de consumptieverslaving de grootste voorstanders zijn van een sterk geëconomiseerde en grootschalige samenleving. De macht van het geld, het bezit en de sociale status is voor de meeste mensen te groot om tot andere inzichten te kunnen komen.
  Mensen vrezen voor hun bestaanszekerheid in de toekomst. Ze zijn voor deze zekerheid afhankelijk geworden van het grillige consumentengedrag van anderen en dat is geen prettig idee, vooral als steeds vaker duidelijk wordt dat de verantwoordelijken zich niet langer verantwoordelijk achten. Zo kunnen pensioengelden, spaargelden en alles wat dies meer zij, op een achteloze wijze verkwanseld worden door mensen die aangesteld zijn om het beheer voeren over deze bezittingen en er eigenlijk over zouden moeten waken zoals het een goed huisvader betaamt. In de praktijk zien we dus het tegenovergestelde.
  Mijns inziens zou het een goede zaak zijn als de meerderheid van de mensheid tot het inzicht zou komen dat het beter is om zelf direct verantwoordelijk te zijn voor je toekomstige bestaanszekerheid. Het zou de mens weer veel dichter bij zijn basis brengen. Het is mijns inziens het beste om zelf middels radicale vormen van directe democratie rechtstreeks verantwoordelijk te zijn voor je eigen primaire levensbehoeften. Kleinschaligheid is daarbij een eerste vereiste en een absolute voorwaarde. Tevens dient er een begin te worden gemaakt met het gericht verminderen van het aantal bewoners op deze geteisterde planeet. Ook dient de mobiliteit van mensen totaal anders geregeld te worden. En zo zijn er legio doelen die een verantwoordelijk mens zich kan stellen om mee te helpen deze aarde en zijn bewoners van de ondergang te redden. Hoofddoel is het streven naar een redelijke mate van geluk en het voorkomen van al te veel lijden voor zoveel mogelijk mensen.
  Uiteraard zijn dit slechts de uitgangspunten. Het moet nog helemaal uitgewerkt worden. Ons staan de moderne techniek en de resultaten van de wetenschap ten dienste bij het veranderen van deze aarde in een duurzame, veilige en vertrouwde plaats waar in de primaire levensbehoeften van iedereen kan worden voorzien.
  Voorwaarde voor dit alles is dat de mens zich met behulp van zijn ratio zo veel mogelijk bevrijdt uit de ketens van zijn existentiële angst. Het hele proces vereist betrokkenheid, wilskracht, soberheid en een duidelijke en verinnerlijkte ethiek. Misschien is het nog mogelijk om te kiezen voor de werkelijk vrije mens. Kiezen wij daar niet voor dan is de aarde m.i. ten dode opgeschreven.

 2. Filip

  Ik vervloek de dag dat ik op deze wereld geboren ben, niemand zal mij alvast het verwijt kunnen maken een leven te moeten lijden (jawel met lange ij ).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s