De wonderbaarlijke gebeurtenis op het congres van de Nationale Tuindersbond.

Je moet er altijd je hoofd bij houden!

De illegale slacht van een mens.

Drommels, een dikke bromvlieg suist onder het afgeven van een hoog en schel trilgeluid door de immense ruimte van de ontvangsthal. Het insect heeft het voorzien op de voorzitter van de Nationale Tuindersbond. Een wat bedeesde, maar desalniettemin uiterst scherpzinnige, ietwat gebogen en al wat oudere man met een enorme bos rood haar en een meer dan gemiddeld lange neus. Hij staat op het spreekgestoelte en is bezig de geachte afgevaardigden uit de Maghreb welkom te heten. Breed uitgesponnen worden daarbij ook de voordelen van irrigatie middels kunstmatig veroorzaakte dauwvorming in zuidelijke landen met weinig jaarlijkse neerslag. Een stokpaardje dat ook nu weer enthousiast bereden wordt door de voorzitter van de Tuindersbond.
Niemand weet, kan weten, dat de bromvlieg geen bromvlieg is maar een indringer. Een spion uit de occulte krochten van gene zijde. Bij nadere beschouwing blijkt de bromvlieg een bijna microscopisch kleine draak te zijn. Met fijne, ragfijne vliesvleugeltjes en met piepkleine klauwtjes die nog scherper zijn dan de punt van een speld. Tussen de klauwtjes heeft het monstertje een druppel van een licht iriserende vloeistof die door de wetten van de oppervlaktespanning intact blijft. Het draakje koerst doelgericht af op de luid pratende voorzitter en laat in een opwaartse looping het druppeltje precies in het rechteroog van de man terecht komen. Bijna meteen beginnen de contouren van de voorzitter te vervagen. Er ontstaat een plotse werveling en met een zoevend zuigend luchtgeluid verschijnt op dezelfde plaats achter de katheder een in witte boernoes gehulde man met een Arabische uiterlijk en een enorme zwarte baard. In zijn rechter hand draagt hij de staf van de Grote Geitenhoeder. Zijn stem dondert over de hoofden der aanwezigen. Allahu Akbar, Allahu Akbar!! Buiten de ontvangsthal valt de duisternis veel te vroeg in en kleurt de hemel lichtblauw en roze.
De genodigden, die zojuist getuige waren van de angstaanjagende metamorfose, beginnen onderling te fluisteren. Het geroezemoes zwelt aan en er zijn nu zelfs hier en daar kreten van verontwaardiging uit het publiek te horen. “Waar is onze voorzitter gebleven?”, schreeuwt een gezette, wat oudere boer met een gezwollen hypertensiegezicht op dreigende toon.
“Stilte”, dondert de Arabier op het spreekgestoelte, “Stilte!!! De teerling is geworpen. Allah heeft zijn keuze gemaakt! En ik ben de Profeet. Mijn naam is Moehammad, zoon van Abdallah en geboren in de stam van Haashim afkomstig uit de stam van Qoeraisj en voortgekomen uit het volk van Adnaan dat wortelt in de stam van Kedar, de tweede zoon van de profeet Ismaël. Ik ben aan u verschenen om u het finale oordeel van Allah te verkondigen.
“Allah heeft het hier op deze planeet allemaal aangezien en hij is er niet vrolijker van geworden. Hij constateert dat de mens het rechte pad heeft verlaten. Hij heeft gezien hoe zijn trouwste volgelingen de meest afschuwelijke misdaden uit zijn naam hebben begaan. Er is gemoord, gebrandschat en gehoereerd. Er is gelogen, bedrogen en gestolen. En dat alles steeds uit naam van Allah. De schuldigen zullen dan ook hun straf niet ontlopen en voor eeuwig moeten branden in de hel. De zachtmoedigen, daarentegen, zullen deze aarde beërven en zullen in het paradijs aan de zijde van Allah de heilige dadels der liefde consumeren. Zij zullen de diensten van Zijn hemelse maagden der eeuwige liefde ervaren en zij zullen voor altijd Zijn goedertierenheid aan de onstoffelijke lijve ondervinden.
Gaat nu allen heen, en verkondig deze onheilspellende maar tegelijk ook hoopvolle boodschap op deze zondige wereld opdat eenieder die gered wil worden ook gered zal worden. Allah geeft u tien aardse jaren om het wonder van de bekering te volvoeren. Na ommekomst van deze periode zal een ziedend en purgerend vuur de aarde louteren en de overgebleven zondaars vernietigen. De zachtmoedigen zullen worden opgenomen in hemelse heerscharen en zij zullen voor altijd de lof prijzen van Allah die het alfa en het omega is”.

Inmiddels zijn buiten de sirenes van politie-auto’s te horen die op geleide van verontrustende telefoontjes gepleegd vanuit de ontvangsthal op weg zijn naar de plek des onheils. Er zou sprake zijn van een terroristische aanslag op het Congres van de Nationale Tuindersbond.

Binnen in de ontvangsthal doet zich een eigenaardige ontwikkeling voor. De aanwezigen, het zijn er meer dan twee honderd, beginnen in vreemde tongen te spreken. Moehammad brult van het spreekgestoelte: “U spreekt vanaf nu in vreemde tongen. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand verstaat het; door de Geest spreekt hij geheimenissen. U dient eerst zichzelf te stichten alvorens de wereld in te trekken om de heilsboodschap te verkondigen. Want wie in een tong spreekt, sticht zichzelf, maar wie profeteert, sticht de wereld.”
Dan breken de ordehandhavers door de deuren de ontvangstzaal binnen. Zij worden geconfronteerd met een bizar schouwspel. De aanwezigen zijn bezig zich de kleding van het lijf te scheuren en praten daarbij in vreemde tongen. Een klanktaal die niet voor rede vatbaar is. Er wordt om inzet van ambulances gevraagd. Voor de politiecommandant is één ding overduidelijk. Er moet hier sprake zijn van een uiterst besmettelijke collectieve waanzin. Krachtdadig ingrijpen is zonder meer geboden. Na het arriveren van de ambulances worden de aanwezigen onder zachte drang afgevoerd naar verschillende ziekenhuizen om op de PAAZ verder behandeld te worden.
De politie doorzoekt het congresgebouw en vindt, verscholen op een van de toiletten, de voorzitter. De man siddert van angst terwijl zijn eens zo fiere en streng getrimde rode haardos in een grijze coupe wildebras is veranderd. Hij slaat wartaal uit, doch spreekt niet in vreemde tongen. Hij fluistert over gouden steden, over gelukzaligheid en over wereldverzaking. Zo nu en dan barst hij uit in een luid gejubel, waarbij zijn stem, eigenaardig genoeg, doorspekt raakt met de klankkleur van omineus bazuingeschal. Een geluid dat de betrokken ordehandhavers onmiddellijk kippenvel bezorgt. Er zou hier wel eens meer aan de hand kunnen zijn; zoveel kan de politiecommandant nu wel concluderen.
Op het spreekgestoelte wordt een witte boernoes gevonden en iets wat op een tulband zou kunnen duiden. Ook hangt er die vage, maar o zo herkenbare geur van geiten of schapen.

De mensen in het ziekenhuis herstellen snel. Na één dag praten ze al bijna weer normaal. Zij vertellen allemaal hetzelfde verhaal. Het verhaal van de wonderbaarlijke metamorfose en de donderpreek met de onheilsboodschap. Na aanvankelijk een welwillend oor te hebben gekregen voor hun verhalen verdwijnt na verloop van tijd de bereidheid om de getroffenen serieus te nemen steeds sneller. Al gauw wordt er gesproken van massahysterie en wordt daarbij verwezen naar soortgelijke gebeurtenissen uit het verleden. De mensen die de conferentie van de Nationale Tuindersbond bijwoonden blijven met lege handen achter en worden in toenemende mate met achterdocht bekeken. Met zulke occulte flauwekul hoef je in het extreem nuchtere Nederland niet aan te komen.
Na verloop van tijd echter, krijgen alle toenmalige aanwezigen van de inmiddels beruchte conferentie de innerlijke drang om de profetie der eindtijden te gaan prediken, hetgeen hun inmiddels al sterk gedevalueerde geloofwaardigheid tot het absolute nulpunt doet dalen. Zij worden dan ook het onderwerp van spot en ridiculisering. De belangstelling dooft. De jaren verstrijken en langzaam wordt de gebeurtenis opgeslokt en vermorzeld tussen de langzaam malende kaken van de vergetelheid.

Het jaar 2020 breekt aan. De toestand is sterk verslechterd. Uitzonderlijke en vernietigende droogten worden afgewisseld door extreme regenval en rampzalige overstromingen. De globale economie staat op het punt om volledig in te storten en vluchtelingenstromen trekken over het aangezicht der aarde om overal wanhoop, agressie en absolute onwil te ontmoeten. Oorlogen dreigen. Natuurrampen kosten het leven van vele miljoenen mensen. Erbarmen en medeleven zijn zeldzamer geworden dan diamant. De desastreuze gevolgen van het destructieve en te kwader trouw zijnde kapitalisme teisteren in toenemende mate onze moe gestreden planeet.

Dan bereikt ons een alarmerend signaal van onze ruimtetelescopen. De nucleaire kernactiviteit van de zon schijnt plotseling toe te nemen. Metingen wijzen uit dat er op de zeer korte termijn iets staat te gebeuren. Men vermoed een uitzonderlijk eruptie van zonneactiviteit die zich op de aarde zal richten. De temperatuur van de dampkring zou daarbij wel eens tot boven het kookpunt kunnen stijgen.

In 2021 is er van de aarde niets meer over. Continenten smeulen nog na. Het leven is grotendeels verdwenen. Slechts kleine organismen en diepzeedieren hebben de slachting overleeft. Het zal honderden miljoenen jaren duren voor nieuw intelligent leven zal ontstaan.

In een aangrenzend universum leunt Moehammad achterover in zijn luie stoel. Naast hem zitten Jezus en Paulus. “Ze kunnen niet zeggen dat we ze niet gewaarschuwd hebben”, zegt Moehammad. Jezus haalt zijn schouders op. “Toen ik er was luisterden ze ook al niet”.

Advertenties

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

3 Reacties op “De wonderbaarlijke gebeurtenis op het congres van de Nationale Tuindersbond.

  1. Prachtig, vol humor en met een grote kern van waarheid. Waarom luisteren wij toch niet??

    Je schildert met woorden, ik geniet iedere keer weer van je stukken.

  2. Indrukwekkend verhaal. Moehammad heeft veel overeenkomsten met de vader van de profeet Jezus (die een generatieconflict had met zijn vader).
    Mislukt experiment van beiden zou ik zeggen. Dat had toch anders gemoeten.
    Niet verkeerd overigens dat de tuindersbond is gekozen om deze boodschap over te brengen. De enige uitweg uit deze crisis kon wel eens de volkstuin zijn.

  3. binnen 2 uur en een kwartier na plaatsing van dit blog bleken de vliegenmeppers uitverkocht.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s