Een cultureel en politiek versplinterd Europa glijdt geleidelijk steeds verder af naar de status van langzaam vergrijzend en a-vitaal stagnerend Avondland.

De moestuin in de lente.

Veel mensen, vooral calculerende burgers met een, dus per definitie, sterk materialistisch georiënteerde levensbeschouwing , zijn van mening dat een Europese Unie louter en alleen om zuiver economische redenen in stand moet worden gehouden. De raison d’étre van deze Europese Unie is, in hun ogen, dus louter en alleen gelegen in economische factoren, d.w.z. een gezamenlijke munt, i.c. de door de onderklasse vervloekte Euro, een grote veelbelovende en profijtelijke intern-Europese vrije markt en uiteraard een heel fanfarekorps van rechtse economen dat hoog van de toren blaast als het gaat om begrotingsdiscipline en het terugbetalen van schulden van de afzonderlijke deelnemende landen. Politieke eenheid is voor hen van ondergeschikt belang. Zij hebben de nationale soevereiniteit juist hoog in het rechtse vaandel staan. Echte politieke eenheid zal er dus ook niet komen als het aan de sterk materialistisch ingestelde calculerende burgers van Europa ligt. Die politieke eenheid die komt nog wel een keer. Ergens in de toekomst. Zij willen het in ieder geval liever niet meer meemaken.

Het is echter, mijns inziens, een groot misverstand te denken dat economische eenheid als bijna vanzelf politieke eenheid zou bewerkstelligen. Het primaat van de economie is in Europa eerder een splijtzwam dan een bindmiddel. De uitvergroting van culturele verschillen die diep wortelen in de sterk uiteenlopende geschiedenissen van de betrokken landen zorgt er op zijn beurt voor dat een politieke eenheid nog verder uit het zicht raakt. De economische problemen van de verschillende Europese landen kunnen zonder politieke eenwording van Europa niet worden opgelost. En het zijn vooral ook de grote economische problemen die de landen van de EU steeds verder uit elkaar drijven.

Voor een politiek verenigd Europa doven daarom de lichten. De bezieling is weg. Het sociaal-culturele, maar vooral economische ideaalbeeld van het Anglosaksische verdienmodel wordt op uiterst geraffineerde wijze nagestreefd en in stand gehouden door de bijna alles omvattende materiële macht en de schier ziekelijke dweepzucht van een steeds decadenter wordende Europese economische elite. Europa heeft, net als de USA, zijn ziel verkocht aan de mammon en is zo diep gezonken dat er zelfs geen begin van een collectief besef is dat deze weg niet anders dan een doodlopende weg betekent.
Het strakke regime van de genadeloze kosten-batenanalyse is sluipenderwijs tot in de poriën van de Europese samenleving doorgedrongen. De Europese samenleving is de laatste vijftig jaar langzaam veranderd in een plat, wreed en vreugdeloos anti-intellectueel kruitvat waarin op geld, macht en sociale status beluste consumenten elkaar op de vrije markt het leven zuur maken. In een aldus ontstane keiharde, kille en strikt zakelijke samenleving waarin de tegenstelling tussen hoog – en laagopgeleiden, tussen puissant rijke en deerniswekkende arme mensen, de toon van het maatschappelijke discours zet, is het niet verwonderlijk dat een politiek verenigd Europa langzaam uit het zicht verdwijnt. Want een politiek verenigd Europa zal het vooral moeten hebben van een minimale hoeveelheid solidariteit. En zelfs die minimale hoeveelheid solidariteit kunnen en willen wij kennelijk niet meer opbrengen.

Advertenties

9 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

9 Reacties op “Een cultureel en politiek versplinterd Europa glijdt geleidelijk steeds verder af naar de status van langzaam vergrijzend en a-vitaal stagnerend Avondland.

 1. Zie mijn vorige blog. Ik krijg helemaal gelijk! Wat zijn mensen toch ontzettend voorspelbaar! En kinderachtig!

 2. tessa

  Turkije en Marokko willen nog meer immigratie en uitkeringen!
   
  Turkse minister van Religieuze Zaken voorbereid een nieuwe overleg met de Turkse politici in Nederland over de “Turkse strategie”. De Turkse staat wilt weer stemadvies geven aan “Turkse-Nederlanders.” Een land wat gebukt gaat onder geweld en corruptie gaat stemadvies geven aan Nederlanders, terwijl zelfde Turkije blijft folteren. Europees commissaris, verantwoordelijk voor de uitbreiding van de EU, heeft weer forse kritiek geuit op kandidaat-lidstaat Turkije. De rechten van Koerden, Christenen en vrouwen zijn onvoldoende gegarandeerd en is er te weinig godsdienstvrijheid voor niet-moslims. Hij drong aan op snelle veranderingen…”
  Turken zijn gedisciplineerd, een Turk die lid is bij Groenlinks gaat met een Turkse kandidaat van CDA de “Turkse strategie” bepalen! Het klopt zeer zeker dat zij naar de Turkse staat luisteren. Veel militanten zijn opgeleid door Diyanet, een directoraat-generaal dat direct valt onder de verantwoordelijkheid van de Turkse premier. Van Diyanet moeten ze infiltreren in de linkse en Rechtse partijen, terwijl ze niets moeten hebben van linkse, Joodse en Christelijke ideeën. Zij zijn hier om te infiltreren en moskeen te bouwen. De boodschap die zij in de moskeeën verkondigen, is nationaal-socialistisch en voor het merendeel gemixt met de bekende fundamentalistische ideologie. Zie maar ook hoe Turkse moskeeën in Nederland allemaal door de Turkse staat gestuurde imams hebben. De Turkse staat behandelt de Turkse moslim in Nederland als een kolonist die onderworpen blijft aan het moederland.
  Honderden duizenden Turken in Nederland worden kunstmatig in Turkije gehouden, Eigenlijk zijn ze gewoon niet in Nederland. Ze kopen hun groenten in de Turkse winkel, nemen rijles bij een Turkse instructeur en gaan naar de Turkse moskee. via schotels kijken ze alleen naar hun eigen TV programma’s, uitsluitend in eigen taal. Invloeden van de Nederlandse samenleving dringen nauwelijks door. Dus weten ze ook niks over de Nederlandse politieke partijen. Daar is een woord voor: desintegratie.
  Turkse migratie naar Europa blijf een strategisch doel, namelijk de islamisering en de vestiging van een Turkse parallelsamenleving. Het Turkse leiderschap heeft in Europa woonachtige Turken zelfs gewaarschuwd dat hun assimilatie (integratie bedoelen ze..) een misdaad tegen de menselijkheid is. Dankzij Brussel kunnen Turkse immigranten zich vrijwel onbelemmerd in Europa vestigen, dankzij Brussel hoeven zij hier niet te integreren en dankzij Brussel hoeven zij hier zelfs geen inburgeringcursus te volgen. Als Turkije eenmaal tot de EU is toegetreden, zal het helemaal gedaan zijn met de balans in onze judochristelijke en humanistische samenleving. Dan staat de Europese deur wagenwijd open voor een volksverhuizing van een historische omvang, niet alleen van Turkse staatsburgers maar mogelijk ook van Turkse volkeren uit Centraal-Azië, waarvan de leden gemakkelijk aanspraak kunnen maken op het Turkse staatsburgerschap.
  Het is naïef om te denken dat Turkije in Europa zou willen integreren. De Turken zijn een trots, nationalistisch en islamitisch volk. Het zijn geen mietjes en zij zouden zich nooit vanuit Brussel de wet laten voorschrijven, zoals de euromietjes hier en elders in Europa dat hebben toegelaten. De Turkse politieke elite gelooft in een keiharde machtspolitiek. Dat zien wij bijvoorbeeld in het oosten van de Middellandse Zee, waar Turkije de bodemschatten van EU-lidstaat Cyprus en van Israël betwist en daarbij met militaire middelen dreigt. Ook saboteert Turkije de samenwerking tussen Israël en de NAVO. Als Turkije tot de EU wordt toegelaten, zal de Turkse sultan de poorten van Wenen alsnog hebben neergehaald. Het was op 12 september 1683 — op de aanstaande verkiezingsdag precies 329 jaar geleden — dat de Poolse koning Johannes Sobieski het eerder genoemde Turkse beleg van Wenen doorbrak en voorkwam dat Europa met het Turkse zwaard werd geïslamiseerd.
  Maar nu zitten we met een vijfde colonne, de Turkse staat kan haar mensen zo mobiliseren. Noord-Cyprus is bezet, dankzij 65 000 turken die daar woonden, in Nederland zijn ze met de illegalen samen ca. 730 000 geworden.
  De oppervlakte van Turkije is twintig keer die van Nederland, groter dan Frankrijk. De economie groeit snel met groeicijfers tot acht procent per jaar. Europa is zwak en verdeeld. Turkije wordt agressiever, bemoeit zich regelmatig met de internengelegenheden van Nederland. Turkije ziet haar overtollige, slecht opgeleide onderdanen blijkbaar niet alleen als haar voornaamste exportproduct, maar ook als melkkoetjes voor extra inkomsten uit het buitenland. Veel Turkse politici in Nederland worden door de Turkse geheime dienst opgeleid om te infiltreren in de PVDA, CDA, Groenlinks en D66. Turkse overheid heeft Nederlandse ambassadeur onder druk gezet over de veranderingen betreffende de export van uitkeringen aan Turken die in het buitenland vertoeven. De Turkse regering bemoeit zich hiermee met binnenlandse aangelegenheden van Nederland. Het gaat hier om Nederlandse uitkeringen! Turken zijn blij, omdat de Kunduz alliantie wil niet de verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen stopzetten. Moslims gebruiken nu nog dhimmi-partijen(oa PvdA,D’66, GL, CDA enz)als opstapje op het politieke toneel. Die lafheid van onze eigen leiders, journalisten, opiniemakers en andere onnozelaars is de grootste bedreiging voor onze vrijheid.

  Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen! Miljarden via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende massa die steeds groter wordt, daar boven op komt nog ca. 3 miljard per jaar om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht.
  Van de coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt. De lentecoalitie heeft duidelijk zelfde koers gekozen. Bezuinigd wordt er nauwelijks, lastenverzwaringen des te meer. ‘Hervormingen’ is inderdaad een term die iedereen persoonlijk opvat. De in ons ogen ideale hervorming van Nederland die rechtvaardigheid, compassie, flexibilisering, lastenverlichting en een kleinere overheid combineert is nog nauwelijks in zicht.
  GroenLinks heeft haar bestaansrecht allang verloren. Wat de partij onderscheidend had kunnen maken was haar pacifisme. GroenLinks bemoeit zich met de conflicten in Afghanistan, Libië, Kosovo en Syrië en blijven ze aan de kant van de onderdrukkers. Tofik Dibi kan beter voor de rechten van Berbers opkomen die in hele noord Afrika onderdrukt worden door de Moslims. D66 heeft ook nu geen enkel uniek verkooppunt meer. En kan opgaan in wat anders.
  Ze willen dat Nederland doorgaat met het onderhouden van de explosief groeiende Moslims. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.
  Veel politieke partijen zijn niet bereid fundamentele hervormingen door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.

  Via Malafide bedrijven wordt er miljarden belastinggeld naar Turkije en Marokko doorgesluisd. Malafide uitzendbureaus, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens vernietigen Nederlandse economie. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen. Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Door de grootschalige instroom van uitkering gerechtigden geeft aan dat ook in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen kunstmatig “ambtenaar” worden. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties die via “positieve discriminatie” voorrang krijgen. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten. Via neef nicht fokkerij uitgebreide familieverwantschap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Overal zien we gesloten cellen die ook in de politieke partijen infiltreren. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder. Bezuinigen bij de frauderende massa is noodzakelijk, stop onmiddellijk met het toelaten van 150.000 nieuwe uitkeringtrekkers, waarvan het gros moslim is. En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
  Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang. In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de bewuste politieke keuze van PVDA enorm gedaald.
  De problematiek binnen het onderwijs is een politiek probleem:Tot 2011 groeit het aantal niet-westerlingen in ons land met bijna 490.000 mensen, terwijl de totale bevolking in dezelfde periode groeit met 570.000 mensen. Dat houdt in dat de allochtonen driekwart van de bevolkingsgroei voor hun rekening neemt. Laten we beginnen met de feiten; de meerderheid van de schoolgaande jeugd in het basisonderwijs is van allochtone afkomst. Bijna de helft van deze leerlingen komt uit landen als Suriname, Marokko en Turkije en heeft ouders met een lage schoolopleiding. Van de 201 basisscholen in Amsterdam hebben 127 scholen meer dan 50 procent leerlingen van laag opgeleide ouders van niet-westerse afkomst. 102 basisscholen hebben zelfs een concentratie van 70 procent. 54 basisscholen hebben op schoolniveau geen of weinig contactmogelijkheden tussen de achterstandsleerlingen en andere groepen leerlingen omdat de ‘andere’ groep simpelweg ontbreekt. Dan zijn er nog 52 scholen waarvan het percentage allochtone achterstandsleerlingen aanzienlijk afwijkt van het percentage allochtone jonge kinderen in het postcodegebied. In veel wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Grote steden hebben nu een lagere onderwijs niveau dan de Turkije en Marokko.
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de niet gekozen bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Dankzij deze partijen zijn er duizenden kunstmatige ambtenaren actief bij de overheid instellingen.
  Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van ‘Turksheid’ tot stand te brengen. Assimilatie en ‘vernederlandsing’ moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging. Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 – 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken.
  De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

    
  Doorgaan is ramp
   
  Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van de parallelle maatschappij wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn.
   
  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. We moeten aan de andere kant beginnen, bij het toelatingsbeleid van allochtonen. Dertig jaar geleden had de overheid toelatingseisen moeten stellen, zoals Australië dat bijvoorbeeld doet. Je moet de taal spreken, werk hebben, een vak beheersen en financieel onafhankelijk zijn. Nu hebben we hier de slechte elementen die het verpesten voor de rest. Waardeloze toelatingsbeleid van Nederland dat ongewenste groepen heeft binnengelaten en nog steeds binnenlaat “die alleen de weg naar het uitkeringenbureau kennen”. Overbevolking in dit kleine land is een ander groot probleem. De opvoeding, of liever gezegd: het gebrek daaraan, is een ander probleem. De schuldigen hierin zijn de tweeverdieners die geen tijd meer hebben om hun kinderen sprookjes vol zedenlessen voor te lezen, waardoor normen en waarden verwateren. Met name ouders van Marokkaanse en Turkse jongens krijgen het ervan langs. Ouders die na 35 jaar nog geen woord Nederlands spreken, zich niet hebben aangepast aan de samenleving, waar de vrouw zich koest moet houden en door geen man, ook geen arts, aangeraakt mag worden. Het grote euvel bij Moslims is dat “wij de slechtste elementen hebben gekregen: uit de achterstandgebieden van Marokko en Turkije.
  De ‘elite’ heeft bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden, maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snel volgen A’dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke, onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg.
  Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Politici en ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk.

   
   
  Met Vriendelijke Groeten,
   
   
  Anti crisis comité 
   
  Tessa S., Adriana T., W. Brassy
   
   

  • Misschien valt het wat dat beftreft allemaal wel mee! Liefde moet het leitmotiv zijn en niet haat, frustratie en rancune. Mensen die hun medemens tot een quantité négligable reduceren zijn helemaal op de verkeerde weg. Samenleven doe je samen en niet zonder elkaar!

 3. Pingback: HEEFT EUROPA HAAR ZIEL VERKOCHT AAN DE DUIVEL? | eunmask

 4. Ik denk niet dat Europa zijn ziel heeft verkocht aan de duivel. Europa is een abstract begrip. Wel leven er veel mensen in Nederland die elkaar wederzijds op een negatieve wijze beïnvloeden. Die elkaar kritiekloos nawauwelen. Het zijn de xenofobe, gedepolitiseerde, zich teleur- en achtergesteld voelende en vooral verbaal agressieve mensen die tezamen een sneu, kritiekloos, kleinburgerlijk en egalitair residu vormen binnen onze samenleving. Een verzameling van liefdeloze mensen voor wie het kennelijk een onstilbare behoefte is om anderen te veroordelen en dan met name iedereen die niet in hun eigen straatje past. In dat kader bezien kun je stellen dat heel veel individuen hun ziel aan de duivel van de haat, de uitsluiting en de liefdeloosheid hebben verkocht. En daar is helemaal niets abstracts aan. De geschiedenis toont ons telkenmale hoe een samenleving van binnenuit verrot raakt door afgunst, xenofobie, hebzucht en verbale gewelddadigheid. Deze dynamiek brengt geen geluk voor de betrokkenen. In tegendeel, men wordt zuur, agressief, depressief en nihilistisch. Als je steeds blijft bevestigen wat je niet leuk vindt, als je steeds blijft zeuren over de ander die jouw leven verpest, als je niet in staat bent om kritisch naar jezelf te kijken en als je het prettig vindt om slachtoffer te zijn, dan verlies je, denk ik, langzaam het plezier in je leven en eindig je als een verzuurde, agressieve, starre, humorloze en kleinburgerlijke mopperaar.
  Dus denk goed na voordat je je laat meeslepen door allerlei krankzinnige vooroordelen.
  Het valt in dit verband aan te raden het interview d.d. 3 mei 2014 van Lex Bohlmeijer met filosoof Liesbeth Noordegraaf – Eelens op de site van “De Correspondent” eens goed te beluisteren. Je eigen opvatting over vrijheid zegt eigenlijk heel veel over wie jezef bent. Ik bespeur in de discussie over Europa een heleboel rare dingen en gevaarlijke meningen, die steeds weer laten zien hoe mensen over de eigen vrijheid en de vrijheid van de ander denken. Best wel angstaanjagend, vind ik. Wat me bij deze vervelende discussies ook opvalt is het geringe vermogen van de participanten tot zelfreflectie en de afwezigheid van humor.

 5. Dit is op eunmask herblogden reageerde:
  De nagestreefde fascistische basis van de ondemocratische elitaire EU staat op instorten!

  • De zorgzame, onbaatzuchtige en liefdevolle mens verdwijnt om plaats te maken voor super narcistische, hedonistische en machtsbeluste egoïst.

   De mens is een tragisch organisme. Het is een, fysiek inmiddels ietwat gedegenereerde, primaat met een sterk evolutionair doorontwikkeld zelfbewustzijn. Het bezit het vermogen om rationeel om te gaan met zijn handelen en denken. Echter, de gemiddelde mens doet dit lang niet altijd en laat zich heel vaak leiden door de woeste, archaïsche en ongetemperde driften die als een moerasgas vanuit zijn primitieve reptielenbrein naar boven borrelen. Existentiële angsten (doodsangst, xenofobie, hebzucht, machtswellust etc.) spelen in dit onbewuste proces uiteraard een hoofdrol. Vandaar de vele opportunistische fact-free argumenten, de volstrekt krankzinnige conspiratie-theorieën en het rotsvaste geloof in de eigen irrationele, bij elkaar gesprokkelde waarheden die het leven van alledag in onze westerse rechtse, neo-liberale samenleving overheersen. De eigen, verzonnen, waarheden die bijna altijd perfect aansluiten bij de eigen vaak gefrustreerde, rancuneuze en boze gemoedstoestand.
   Mijn kennis probeer ik zoveel mogelijk bij elkaar te zoeken middels de zgn wetenschappelijke methode (lees daartoe o.m. het werk van wetenschapsfilosoof Karl Popper). Ik respecteer de uitkomsten van dergelijk onderzoek tot het moment dat geverifieerd wetenschappelijk vervolg-onderzoek aantoont dat ik mijn perceptie van de werkelijkheid dienaangaande moet bijstellen. Mijn opvatting van de werkelijkheid is niet geketend aan het onverbiddelijke roestvrije staal van een door mij zelf verzonnen absolute waarheid. Het rigide hanteren van absolute waarheden zal de mens nooit verder brengen. In tegendeel, een absolute waarheid belemmert het vrije, objectieve zicht op de fluïde, steeds veranderende werkelijkheid in grote mate.

   Een van de grote boosdoeners en de kwade genius in onze contemporaine samenleving is het totaal verkeerde en giftige gebruik van de sociale media. Vooral de lager opgeleiden, die klaarblijkelijk steeds minder geneigd zijn om zichzelf en hun omgeving te relativeren of met humor te bezien of, wat eigenlijk nog veel tragischer is, jammer genoeg niet beschikken over de noodzakelijke intellectuele bagage om zulke vermogens te genereren, worden met name het slachtoffer van dit voortwoekerend kankergezwel. Men bevestigt elkaar steeds meer in allerlei onzin-redeneringen, men sluit zich in toenemende mate af voor andere ideeën of meningen en vervolgens gaat men als een gek tekeer tegen alles wat niet overeenkomt met de eigen, fanatiek gekoesterde, waarheden. Hetgeen resulteert in uiterst onsympathieke vormen van uitsluiting en verkettering (elitofobie, xenofobie, islamofobie, kortom angst voor alles wat men niet kent en alles waarmede men het niet eens is). De boze, laagopgeleide, witte 50 plusser (vooral de categorie: ‘Gemankeerd ouder alfa-mannetje’) gaat in dit verband geregeld helemaal los. Hij tiert, hij scheldt, hij discrimineert en hij lijkt er nog van te genieten ook. Ik bezie dit alles met grote verbijstering.

   Sociale media zouden een zegen kunnen zijn voor de mensheid, maar tot dusver is dit discutabele fenomeen niets minder dan een globale pestilentie voor samenlevingen in hun algemeenheid.

   Fanatiek nationalisme, en neo-fascisme liggen op de loer om, als ‘het volk’ daarom vraagt, in de nabije toekomst toe te slaan en onze samenleving in een hel te veranderen.
   Begrippen zoals ‘liefdevol’, ‘solidariteit’, ‘invoelend vermogen’ en ‘medemenselijkheid’ worden steeds vaker geridiculiseerd en gedemoniseerd.
   Wat overblijft is de egoïstische, super narcistische, hebzuchtige hedonist die iedereen die niet zo is als hijzelf uitlacht, bespot en uiteindelijk volkomen uitsluit.

   Dit alles levert een uiterst rechtse, keiharde, zakelijke en volstrekt liefdeloze samenleving op waarin ik mij steeds minder thuis voel.

 6. Pingback: Een cultureel en politiek versplinterd Europa glijdt geleidelijk steeds verder af naar de status van langzaam vergrijzend en a-vitaal stagnerend Avondland. – Kattukse Vrienden voor Israël

 7. Filip

  Het Europa van de klootjesvolkeren , ons eerst…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.