Alsjeblieft geen Mona, maar wijze en empathische bestuurders

Er is een nieuwe landelijke politica in de maak. Een zekere Mona Keijzer, wethouder in Purmerend en lid van het CDA (katholieke bloedgroep). Zij wil lijsttrekker worden. Naast meneer van Haersma Buma schijnt zij grote kans te hebben om dit felbegeerde ambt in die naar adem happende en zieltogende partij te gaan bekleden. De gelovige mensen zien wel wat in haar. Het is een rijzige gestalte met de brede heupen van een vrouw die gemakkelijk vijf jongens kan baren en dat ook gedaan heeft. Zij loopt voortdurend hard over lange tot zeer lange afstanden. Haar blik is streng, op het knorrige af, en haar gelaat is toch wel wat getekend door de ontberingen waaraan zij zich elke dag met al dat fanatieke hardlopen blootstelt. Mona Keijzer laat niet met zich spotten. Vermoed ik. En dat kan ook bijna niet met vijf zonen. Zij werd geboren in het vissersdorp Volendam. Moeder was huisvrouw, vader was bouwvakker. Bezielde leden van de KVP. Slimme Mona deed twee studies: rechten en bestuurskunde. En trouwde met een uroloog. Ondanks vijf kinderen is zij toch bijna voortdurend actief geweest in de lokale politiek. Zij zegt geen afstand te nemen van de PVV als eventuele nieuwe coalitiepartner na de verkiezingen. Zij sluit de PVV niet bij voorbaat uit. Op dat punt staat zij dan wel alleen tussen de vijf andere genomineerde kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA. Ik vermoed dat zij de rechtse economische elite van het CDA vertegenwoordigt. Zij lijkt mij op een lijn te zitten met Verhagen en Eurlings c.s. Ik hoop dus niet dat zij lijsttrekker wordt.

Onze samenleving heeft totaal nieuwe ideeën nodig en dient op verantwoorde en liefdevolle wijze langzaam te worden los gekoppeld van zijn ernstige consumptieverslaving. Wat onze tot op het bot verwende samenleving nodig heeft, zijn soberheid, bescheidenheid, solide verinnerlijkt moreel gezag en een duurzame natuurvriendelijke economie. Mona lijkt mij niet de juiste persoon om zo’n vreedzame groene omwenteling teweeg te brengen. Dan lijkt me Tofik Dibi, wat bezieling en politieke intenties betreft, nog geschikter. En dat zegt mijns inziens genoeg als we praten over de kwaliteit van de huidige politici.

In de politiek moet het [b]welzijn[/b] van de mens weer voorop komen te staan. Weg met al die verdomde economen en al die graaiende boekhouders met hun egocentrische deelbelangen.
Niet de mens als middel maar de mens als doel van al onze aardse strevingen. Daarom, weg met die vermaledijde oude versleten politiek die alleen maar over het genereren van nog meer economische groei, bezit, winst en macht kan neuzelen en ruim baan voor radicale en zeer ingrijpende sociale en economische veranderingen die de mens zijn werkelijke eigenwaarde weer kunnen teruggeven.
Leve de werkelijk vrije mens!!! Ni dieu, ni maitre!!

Advertenties

10 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

10 Reacties op “Alsjeblieft geen Mona, maar wijze en empathische bestuurders

 1. petrus

  Ik vind Mona wel een goede kandidate. Ze weet wat ze wil, ze kent de politiek vanaf de basis en kan zich prima uitdrukken. Ze heeft alleen nog weinig ervaring met de landelijke politiek.
  Dat ze vooraf de PVV niet uitsluit kan ik billijken. Niet zozeer omdat wijze mensen dat nooit doen als wel omdat veel van haar dorpsgenoten PVV hebben gestemd. Zij wil haar dorpsgenoten niet op voorhand uitsluiten. Dat is toch menslievend of vergis ik mij?
  Ik vind dat je als wijs mens wel erg op de vrouw speelt in plaats van op de inhoud.
  En oh ja, je hoeft niet gelovig te zijn om op het CDA te stemmen zoals je ook geen socialist hoeft te zijn om op de PvdA of GL of SP te stemmen.

  • Beste Petrus,

   Bedankt voor je inhoudelijke reactie. Zoals je wel zult begrijpen ben ik het niet met je eens. Het gedachtegoed van de PVV vind ik liefdeloos en onbarmhartig. Het is gebaseerd op een onredelijke angst voor het onbekende en het veralgemeniseert zaken die niet veralgemeniseerd kunnen worden. Dat een politica, als publieke persoon, zich niet uitspreekt tegen samenwerking met een beweging die een dergelijk gedachtegoed in de praktijk gestalte wil geven, vind ik verwerpelijk. Liever heb ik te maken met politici die de weg van het erbarmen, de redelijkheid, de wijsheid en de tolerantie willen bewandelen om onze samenleving vorm te geven. En redelijkheid in deze wil zeggen dat je voor de immense problemen die nu eenmaal inherent zijn aan onze uiterst gecompliceerde samenleving, een humane, duurzame en liefdevolle oplossing zoekt.
   Van het op de vrouw spelen is wat mijzelf betreft geen sprake. Mij gaat het om de ethische hoedanigheid van het publieke functioneren van Mona Keijzer. Uiteraard kan ik me aan de hand van haar c.v. wel een beeld vormen van deze hoedanigheid.
   Het zijn inderdaad niet alleen gelovigen die op het CDA stemmen, maar uit ervaring weet ik dat verreweg de meeste CDA-stemmers wel religieus zijn.
   Overigens ben ik van mening dat de PvdA en GL niets met socialisme te maken hebben. Dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Zelfs de SP begint het socialisme langzamerhand te verloochenen. En dat is maar goed ook. Medemenselijkheid, erbarmen en empathie kunnen nooit van bovenaf opgelegd worden. Ethiek dient voorgeleefd te worden. Door verinnerlijking van deze ethiek kan de wereld heel langzaam steeds beter worden. Maar dat is een kwestie van vele honderden jaren.
   Hartelijke groet!

 2. fredvanderwal

  Met belangstelling gelezen
  en mee eens
  ni Dieu, ni Maître?
  wanneer is de mens vrij?

  • Beste Fred,

   Een mens zal nooit echt vrij zijn in die zin dat hij, ongeacht zijn medemensen, kan doen en laten wat hij wil. Probeert hij echt vrij te zijn dan zullen de grenzen van zijn medemens hem altijd in dat streven tegenwerken of, in het uiterste geval, zelfs vernietigen. Ethiek is wat de mens in zijn vrijheid knevelt. Echte vrijheid is misschien de wil om conform verinnerlijkte ethische “dogma’s” te denken en te handelen.
   Mijn vaste overtuiging is het dat die dogma’s slechts ethische waarde hebben als deze op liefde, redelijkheid en een solide empathie zijn gebaseerd.
   Bedankt voor je reactie.
   Hartelijke groet.

 3. Even wat interviews bekeken. Zielig zijn : de en die en die, en de rest moet gewoon harder zijn best doen, want dat doe ik ook. Misschien is ze een goede bestuurder, dat is iets anders dan een ziekenverzorger. Maar anno 2012 de PVV “niet bij voorbaat uitsluiten” ??????? Van mij mag ze doorgaan zich druk te maken om haar sporthal, en de plaatselijke hangjongeren. Brrr

  • Beste Knutselsmurf,

   Helemaal mee eens. Wat we op dit moment ontberen is een politieke elite met statuur. Wijze, empathische en deskundige mensen die verder willen kijken dan het eigenbelang. De politiek heeft mijns inziens te weinig oog voor het alles overstijgende algemeen belang. Men praat over het “over je eigen schaduw heen springen” maar in uiterste consequentie doet men dat niet. Er zijn belangrijker zaken dan de economie. Helaas is dat inzicht nagenoeg niet aanwezig bij de meerderheid van de publieke bestuurders. Inmiddels zijn we op sociaal-economisch en op cultureel gebied bijna een kolonie geworden van de USA. Ik vind dat een enorme verarming. Hij die zich blind staart op de buitenkant is steeds minder in staat om de inhoud waar te nemen. Wij zijn het slachtoffer van een langzaam en bijna ongemerkt voortkankerend onttakelingsproces van solide ethische normen en waarden. Bij sommige mensen lopen bij het horen van de term “normen en waarden” de rillingen al over hun linkse politiek correcte rug. Toch zal de toekomst ons dwingen om meer ascese, zelfbeheersing en redelijkheid te betrachten. En daarvoor zijn normen en waarden helaas onontbeerlijk. Hoe vervelend dit voor de meeste mensen ook moge zijn!

 4. Ik denk dat juist deze dame de kracht en het lef heeft om een goede partijleider te worden voor het in verval geraakte CDA. Ze voldoet in ieder geval aan een belangrijke voorwaarde van de Paus. En die vijg opgroeiende zonen zullen haar in staat stellen up-to-date te blijven met wat er in de wereld gebeurd.
  Drijf ons aub niet in de armen van Tofik Dibi van de groene Maffia.
  Heb je al eens uitgerekend hoeveel milieu heffingen je nu al betaald en als GL iets te vertellen krijgt dan wordt dat binnen de kortste keren verdubbeld.
  Maar wie echt goed voor Nederland zou zijn? Ik zou het niet weten. We hebben de laatste 30 jaar alleen potverteerders aan de macht gehad en zijn daar mee vergroeid. We kunnen het maar moeilijk loslaten, Je ziet dat ook in de maatschappij. We stikken bijna in de schulden en dat groeit dagelijks. Weet je wel hoeveel mensen er al verstoken zijn van gas en energie? Vroeger hakten we een boom om, maar dat mag niet meer.

  • Beste Rikus,

   Het zal je niet verbazen dat ik het niet met je eens ben. Zie wat dat betreft mijn antwoord onder de reactie van Petrus. Ik heb meer sympathie voor Groen Links dan voor de PVV. De PVV is mijns inziens een opportunistische beweging, die zich baseert op angst voor het onbekende. Angst is een slechte raadgever. Laat overigens onverlet dat wij te allen tijde waakzaam moeten zijn op bedreigingen van buitenaf, maar laten we die waakzaamheid dan gestalte geven door middel van redelijkheid, wijsheid en een open blik naar anderen. Net als in een gezin de ouders dit dienen te zijn voor hun kinderen, dient in de samenleving de politiek, het locale en het landsbestuur een ethisch voorbeeld te zijn voor zijn burgers. Ik vind het voorbeeld dat de PVV bij het landsbestuur voor ogen heeft geen goed voorbeeld omdat zij hun gedachtegoed baseren op uiterst negatieve zaken zoals wantrouwen, angst en opportunisme. We staan voor grote noodzakelijke veranderingen. In de toekomst zal het gaan om duurzaamheid, redelijkheid en inlevingsvermogen. Politieke partijen die deze hoedanigheden willen bevorderen hebben mijn steun.
   Hartelijke groet!

 5. Boris20081@hotmail.com

  Mona is iemand met een prettige, jonge en frisse uitstraling. Bovendien is ze helder, duidelijk en aantrekkelijk. Wat ze niet heeft is ervaring maar dat hebben ze genoeg in deze partij waar nodig eens een stofdoek overeen mag. Ik vind haar uitermate geschikt als boegbeeld en als ik mij niet heel sterk vergis de eerste vrouwelijke minister president van dit land.

  • Beste Boris,

   Inderdaad, zij heeft een frisse en jonge uitstraling. Voor degenen die het willen horen zal zij ongetwijfeld duidelijk en helder zijn. Jouw kwalificaties van “prettig” en “aantrekkelijk” zijn uiteraard subjectief en kan ik wat dat betreft niet helemaal delen. Maar dat is volstrekt onbelangrijk, denk ik. Waar het om gaat is de vraag of zij een toegevoegde waarde heeft als het gaat om het landsbestuur. En helaas zie ik hier toch meer van hetzelfde. Ik heb begrepen dat zij, volgens de mensen die nauw met haar moeten samenwerken, bij voorkomende gelegenheden steeds de vraag stelt wat nu wel de toegevoegde waarde van een bepaald voorstel is. Dat lijkt onschuldig, maar ik weet, uit ervaring, dat dit echte onversneden managers-taal is. Heeft iets geen toegevoegde waarde dan heffen we het op, saneren we het weg of richten we het te gronde. Helaas wil deze kreet in VVD-kringen ook nog wel eens buiten de economische context gebruikt worden en dan kan het een iets grimmiger connotatie krijgen. Bijvoorbeeld, wat is de toegevoegde waarde van mensen die niet productief zijn. In het verlengde van die vraag kan zich, in mijn opinie en conform mijn persoonlijke ervaring, een vrij harteloze en kille kijk van de vraagsteller op onderdelen van de samenleving manifesteren. Het is de vraag bij uitstek die een strikt zakelijke en niet-sociale interim-manager aan een zinkende organisatie pleegt te stellen, met alle verdrietige en inhumane gevolgen van dien.
   Ik hoop dat ik het fout heb, maar ik vrees het ergste. Mona maakt op mij geen warme medemenselijke indruk. Maar smaken verschillen.
   Hartelijke groet.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s