De ondraaglijke lichtheid van Facebook.

Er ruist langs de wolken.

Sinds een paar jaar heb ik een facebookpagina. Met vallen en opstaan, want leuk is anders. En interessant is het al helemaal niet. Ik vind het heel irritant, maar natuurlijk wel erg voorspelbaar, dat de meeste mensen hun facebookpagina gebruiken om zich veel beter voor te doen dan ze zijn. Om hun persoon op te pimpen. De leuke dingen komen er op. De minder leuke dingen komen er niet op. Het zijn, naar mijn constatering, gemiddeld gezien, meestal conformistische en weinig kritische mensen die een facebookpagina hebben ( en om vervelende, volstrekt niet inhoudelijke, edoch enorm voorspelbare jij-bakken te voorkomen: “Jaaaaaa, ik heb ook een facebookpagina en ik ben er niet trots op”).

De werkelijkheid is ook wel eens niet leuk. En hoort dus volgens de ongeschreven wetten van genoemd medium niet op facebook thuis. Gevolg hiervan is een opeenhoping van onbenullige flauwekul en de tentoonspreiding van zeer irritant en sterk door narcisme ingegeven exhibitionisme. Zo in de geest van “Kijk mij toch eens vrolijk, leuk, slim en toegankelijk zijn”. Nou, dat hoeft voor mij dus niet. Ik heb liever van doen met normale mensen. Mensen van vlees en bloed. Mensen die een slecht humeur kunnen hebben. Mensen die ook slechte eigenschappen hebben en daar gewoon vooruit durven komen. Mensen die vervelende dingen meemaken. Mensen die zich niet voortdurend beter willen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.
Facebook is een medium waarop grijze muizen in de betrekkelijke anonimiteit van het populistische “gewoon” willen zijn toch van zich willen laten horen met “wijze” spreuken, “leuke” foto’s en onbenullige nietszeggendheden. Zij willen tot een leuke gezellige vriendenkring behoren en zijn kennelijk gaarne bereid daarvoor de prijs te betalen in de vorm van het accepteren van de waarden en normen van die grote moderne vriendenkring.
Het bedrijfsleven heeft zich inmiddels als een hongerige winstwolf op het facebook-gebeuren gestort en misbruikt dit medium ongegeneerd om facebookers grondig te hersenspoelen via geraffineerde, op de persoon gerichte, verkooppraatjes. Wat het communisme nooit van bovenaf kon dicteren, wordt nu door het kapitalisme, met behulp van een perfide proces van constante hersenspoeling als een vanzelfsprekende zaak aan alle mensen opgelegd, namelijk dat alle mensen, binnen nauwkeurig door de commercie aangegeven morele en “ethische” kaders, allemaal aan elkaar gelijk behoren te zijn. De echt afwijkende mens, de niet-commerciële mens , dat wil zeggen de mens die niet op bevel wenst te consumeren wat het perfide vrije bedrijf hem hem op geleide van geraffineerde marketingtechnieken opdringt, wordt uitgestoten, gek verklaard en naar de uiterste periferie van de samenleving verwezen.

Facebook geeft de moderne mens een vals gevoel van eigenwaarde. Het zorgt ervoor dat latente minderwaardigheidsgevoelens worden afgedempt door bedrieglijke zelfbevestiging die gestalte krijgt door puur exhibitionistische – in dit geval dus steeds in de geest en naar de wens van een ander vorm gegeven – uitingen.
En dat is zielig. Het geloven in een illusie die een ander jou, om puur egoïstische redenen, aanreikt, vind ik zielig. Een gevoel voor eigenwaarde kan mijns inziens alleen worden opgebouwd door als individu werkelijk creatief te willen en te kunnen zijn. Door de scheppende bron in jezelf aan te boren. Een bron die iedereen heeft!!! Door te genieten van het creatieve proces dat nodig is om het meest waarachtige van jezelf in jouw omgeving op materiële of immateriële wijze uit te drukken. Dus niet door het denken of handelen van een ander te kopiëren, maar door de kern van je eigen persoonlijkheid te vinden en er genoegen aan te beleven om die eigenheid in de omringende werkelijkheid gestalte te geven.

Ik ben van mening dat facebook, net als soortgelijke sociale media, de mensen dommer, a-socialer en minder kritisch maakt. De moderne sociale media leiden de mens naar het pad van de minste weerstand. Zij bieden de gebruiker met alle gemak van de wereld precies datgene wat hij zoekt. Hij hoeft er totaal geen moeite voor te doen
Ook schijnt het steeds intensievere gebruik van de nieuwe sociale media niet aan te zetten tot nieuwe ideeën of opzienbarende gedachten. Je zoekt, zoals de mens eigen is, slechts die dingen die je leuk vindt. Dit alles maakt geestelijk lui en ondermijnt het doorzettingsvermogen.

En……………brave mensen, denk niet dat ik de enige ben die er zo over denkt. Goddank zijn er met mij nog velen die dezelfde mening zijn toegedaan en die het verhaal aan de hand van onderzoek nog eens wetenschappelijk kunnen onderbouwen ook. Ik noem alleen de heren Neil Postman (helaas overleden in 2003) en Steve Powers. De rest zoekt u zelf maar op. Dat bedoel ik nou!!

Advertenties

11 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

11 Reacties op “De ondraaglijke lichtheid van Facebook.

 1. Th Balvers

  Een sterk betogend blog, dat aan het denken zet. Ik ben ook op facebook, maar de laatste tijd in mindere mate om veel bovenstaande redenen.

  • Het is verstandig om de invloed van de nieuwe sociale media op de kwaliteit van de samenleving niet te onderschatten. Afhankelijk van de ethisch-politieke criteria die je voor het meten van de kwaliteit van de samenleving hanteert zul je de invloed van de nieuwe sociale media als gunstig of als ongunstig betitelen. Het is de mens tot nu toe helaas nog niet gegeven om een absolute algemeen geldende en wetenschappelijk geschraagde ethiek te hanteren omdat het ons daartoe helaas nog aan intelligentie en empathie ontbreekt. Overigens is de evolutionaire biologie dienaangaande al wel een aardig eind gevorderd. We wachten af. Dit alles neemt niet weg dat ik zelf van mening ben dat de introductie van de nieuwe sociale media op veel levensterreinen tot een absolute verarming heeft geleid van wat ik maar de sociale component van de samenleving zal noemen.

 2. Een paar weken terug vroeg een pianoleerlingetje me waarom ik nooit wat op haar facebook schreef.
  Ik heb haar aangeraden eens goed rond te lezen en zich af te vragen of ze niet een ongelofelijke hoeveelheid dom gelul te zien kreeg.
  Ze moest me gelijk geven en heeft haar account leeg en ontoegankelijk gemaakt.
  Verstandig meiske van dertien jaar, ik ga nooit meer zeuren over “de jeugd van tegenwoordig.

  • Goed voorbeeld. Ik had graag dat meer mensen wat kritischer naar de, mijns inziens, destructieve invloed van al die nieuwe sociale media zouden willen kijken. Vooral de invloed van Facebook op de jongere generatie lijkt mij zeer kwalijk. Het doodt de creativiteit en het bevestigt eens te meer het gegeven dat wij blijkbaar makke schapen willen zijn die zich gewillig ter slachtbank laten leiden.

 3. Esther

  Wat een oudemannengemopper zeg! Het is trouwens grappig hoe, ik, je bloedeigenste dochter, die superactief is op facebook, helemaal niet voldoet aan de door jou zo kleurrijk beschreven gemiddelde facebookgebruiker. Nu ik er over nadenk± geen van mijn vrienden, die actief zijn op facebook, voldoet aan die beschrijving. Ze zijn geen leeghoofden, zijn wel maatschappijkritisch en hebben een gevuld sociaal leven. Ik denk dat je facebook veel te serieus neemt. Het is gewoon een verschijnsel van deze tijd, een nieuw communicatiemiddel, een moderne manier om te laten zien wat je doet, hoe je leven eruit ziet, wat je leuk-interessant vindt. Dat facebook niet wordt gebruikt voor allerlei politieke en wetenschappelijke verhandelingen komt gewoon omdat het niet dat soort medium is. Wil je met of voor politieke en wetenschappelijk verhandelingen op internet terecht dan kan dat ook. Er is eigen elk wat wils. Facebook hoort bij deze tijd zoals de beatles, blowen op de dam en de solex bij jouw tijd hoorden. De impact op de samenleving is heel erg beperkt. Je zou je zelfs kunnen afvragen± wat was er eerder, de kip of het ei. Er zijn evenzoveel voordelen en positieve aspecten van facebook op te noemen als nadelen en negatieve aspecten. Het is eigenlijk heel simpel. Als je je er niet thuis voelt, kun je beter je facebookprofiel cancellen en je richten op je blog. Dat past inderdaad veel beter bij je. Liefs, Esther

  • Bedankt voor je inhoudelijke reactie. Het zal je niet verbazen dat ik bij mijn mening blijf dat facebook een vrij nutteloos en leeghoofdig medium is. Ik ontdek, op een paar uitzonderingen na, nauwelijks enige echte creativiteit of oprechte betrokkenheid bij de samenleving. Ik vind facebook een volstrekt leeg medium in die zin dat de meeste mensen op facebook zitten om zichzelf op eenzijdig geforceerd positieve wijze te profileren. Het is duidelijk dat je via facebook nooit een goed beeld van de ander zult krijgen. Als iedereen roept hoor je niets meer.
   Bovendien vind ik de commerciële annexatie van facebook onverteerbaar en zou alleen dat feit al een reden moeten zijn om te status van facebook binnen de samenleving eens grondig te herwaarderen.
   Ik ben een oude man en ik blijf mopperen. En ik blijf van jouw houden met heel mijn hart. Dat dan weer wel natuurlijk!!!!!

 4. Edith Davelaar

  Ha Rein; ik ben het eens met Esther. Facebook is een vorm van burenpraatjes of gezellig kletsen bij de koffieautopmaat op het werk; leuk en nuttig om op de hoogte te blijven van elkaars wel en wee. Om bij wijze van spreken gezichten weer even te zien als de buren zijn vertrokken of als jezelf niet meer in de straat woont. Fijn en inspirerend om te zien dat mensen in meer geïnteresseerd zijn als er een foto van Amnesty wordt geplaatst of een uitspraak van de Dalai Lama of een mooi gedicht, een foto. Leuk om foto’s van een geslaagde vakantie te bekijken en te weten dat je familie het naar de zin had en niet te hoeven wachten op uitwisseling tijdens een verjaarsontmoeting. In landen waar het water tot de lippen stijgt, is facebook een middel tot maatschappelijke actie. Ik heb bewondering voor – jonge – mensen die dan dit middel inzetten soms met alle ellendige gevolgen vandien. Kinderen zullen ook hun weg moeten vinden op de sociale media en soms inzien dat dit niet bij hen past. Dan is het fijn als iemand verwoord wat je eigenlijk ook vindt, zoals bij de pianolerares en haar leerling. En tenslotte, hoe weinig kent men elkaar! Was dat in het leven zonder facebook ook al niet zo?

 5. Warempel, dit alles nog eens doorlezend, moet ik bekennen dat ik het belangrijkste negatieve aspect van facebook toch nog ben vergeten te vermelden. Het is volgens mij niet de commercie die facebook zo vervelend en voorspelbaar maakt, nee, het zijn juist die rare facebookers zelf die het geheel tot een etalage van oppervlakkige zelfgenoegzaamheid en geforceerde leukigheid maken. En uit de reacties van fanatieke facebookers blijkt dat zij het, op het agressieve af, helemaal niet met me eens zijn. Nou, dat dank je dan de koekoek, zij hebben namelijk facebook tot een wezenlijk onderdeel van hun leven gemaakt en in dat leven is de commercie en de nieuwe tijdgeest inmiddels zo pregnant binnen gedrongen, dat het geen wonder is dat zij niet anders kunnen reageren.
  Ik moet er maar mee leren leven. Het is niet anders. De wereld verandert. Door de agressieve marketing van louter commercieel gemotiveerde lifestyle goeroes zijn de mores van het vrijemarktdenken dermate sterk verinnerlijkt door de gemiddelde Nederlander, dat deze niet eens meer in de gaten heeft dat hij zijn eigen creativiteit en authenticiteit heeft ingeruild voor de conformistische en egalitaire oppervlakkigheid van de door hebzucht doordesemde consumptiemaatschappij. Voor de meeste facebookers is de perverse status quo van constante verleiding door de kapitalistische invulling van “brood en spelen” , teweeg gebracht door de oppermachtige en uiterst geraffineerde hebzuchtige winstrovers in deze a-vitale en afstompende samenleving, hun eigenlijke en echte “uitdagende” leven geworden. Net zoals een verslaafde niet meer in staat is om waan van werkelijkheid te onderscheiden. Ik hoop dat ik nog lang weerstand kan bieden aan de lokgroep van de verslaving aan de banaliteit en de hypocrisie van deze gepimpte illusie.

 6. Het is niet zo dat deze tijd slechter is dan vroegere tijden. In tegendeel, denk ik. Wij zijn behoorlijk vooruit gegaan, zowel op materieel als geestelijk terrein. Wat mij zo stoort is dat ik meen een stagnatie in deze vooruitgang waar te nemen. Onze samenleving pakt niet door! Zij laat zich in slaap wiegen door het langzame gif van economische illusies. Dat mag niet gebeuren. We moeten ons niet terug laten werpen naar omstandigheden en situaties die het lijden van “de mens” vermeerderen. Het ware een goede zaak als we ons nog meer zouden willen inzetten voor een wereld waarin dit “lijden” juist zoveel mogelijk wordt geneutraliseerd.
  In tegenstelling tot wat door mijn dochter hierboven wordt gesteld, vind ik mijzelf geen irrationele en rancuneus mopperende ouwe gek. Ik vind dat ik betrokken moet zijn bij het wel en wee van de wereld. Het is namelijk ook mijn wereld, maar wat misschien nog wel belangrijker is het is ook de wereld van 7 miljard mensen die net zo “kostbaar” zijn als ik zelf. Hun “lijden” blijft ook mijn “lijden” . Cynisme is al heel erg, maar weg kijken van de problemen en je ogen sluiten voor de realiteit is, mijns inziens, misschien nog wel veel erger.

 7. Filip

  Facebook, een overload aan ultrafake zelfprofilering die van alle kanten op je afkomt, lavastromen van tot steen stollende hypocrisie, de digitale beerput van intermenselijke interactie, de zwartste gal en de mierzoetste beminnelijkheid. Het narcistische wonder tool par excellence.
  Van die boer geen eieren …

 8. Het is 2018 en de aap is uit de mouw gekomen. Facebook deugt niet. Het werkt verslavend. Het heeft vele geheime agenda’s. En je wordt er niet echt slimmer van. In 2012 wees ik al op het misbruik dat de commercie van dit medium maakt. En dit is nog maar het begin. Waarschijnlijk is die idioot van een Trump dankzij misbruik van de sociale media president van de USA geworden en gaat Engeland dankzij misbruik van de sociale media de EU verlaten. Hersenspoeling en nepnieuws. Leve de nieuwe wereld.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.