Oorlog met Iran lijkt niet verstandig.

In de krant staat geschreven dat welingelichte bronnen vermoeden dat Israël op korte termijn de nucleaire installaties van Iran gaat aanvallen. Israël vindt het buitensporig gevaarlijk als Iran de beschikking krijgt over atoombommen. Iran heeft namelijk een conservatief religieuze president genaamd Mahmoud Ahmadinejad. Zijn vader heette nog Sabourjian, maar veranderde zijn naam omdat deze op een joodse afkomst zou duiden. Uiteraard was dit een uit de westerse pers afkomstige leugen die later kennelijk op overtuigende wijze werd weerlegd. Het zal allemaal wel, denk ik dan, want wie kan er in dit bizarre en bijzonder onsympathieke conflict nog vertrouwd worden?
Maar is het wel verstandig om Iran met zwaar geschut aan te vallen? Het lijkt mij van niet. Het zou de zoveelste westerse daad van agressie zijn in een van oudsher toch al uiterst onstabiele regio, waar de bevolking zich al eeuwenlang met een uitgebalanceerd gevoel voor masochisme laat terroriseren door een achterhaalde, uiterst agressieve, dogmatische en extreem perverse godsdienst. Je hebt er bijvoorbeeld zogenaamde soennieten en zogenaamde sjiieten die elkaar kennelijk niet kunnen luchten of zien en elkaar derhalve massaal naar het hiernamaals proberen te bombarderen. Daar komt nog eens bij dat de haat tegen het westen enorm groot is. Deze bijna fysieke afkeer vindt zijn oorsprong in de sterk verschillende opvattingen over moraliteit, in een nauw verholen materiële afgunst en in allerlei heikele politieke kwesties uit een betrekkelijk recent verleden (de laatste 100 jaar).
Net als bij ons is een groot gedeelte van de aldaar wonende bevolking volstrekt gedepolitiseerd. Wij, omdat de destructieve en decadente super-welvaart ons zowat de oren uitkomt en een “politieke” keuze slechts gaat over veel welvaart of nog meer welvaart en de mensen in het Midden-Oosten omdat heel veel facetten van hun persoonlijke leven sterk beïnvloed wordt door de archaïsche zeden en gewoonten van die uiterst merkwaardige en agressieve Islam. Het leven van alle dag staat daar geheel in het teken van het materieel overleven (geen welvaart of een heel klein beetje welvaart) en het slaafs nakomen van sterk cultureel en confessioneel bepaalde normen en waarden met de daaruit bijna als vanzelfsprekend voortkomende rigide leefregels. Kortom, al die arme laagopgeleide stumpers in die verre stoffige en corrupte landen houden elkaar gevangen in de dodelijke en decadente dans van een alles en iedereen verstikkende schaamtecultuur en een apathiserende religie.

De westerse cultuur en de leefwijze van het Midden-Oosten liggen elkaar niet. Beide kampen achten zich moreel ver verheven boven de ander. Op den duur kan dat natuurlijk niet goed gaan.

Eèn ding is echter zeker; als Israël zo nodig Iran wil aanvallen moeten ze het nu doen. Alle signalen staan op groen omdat de buren van het Beloofde Land momenteel intens gekweld worden door interne instabiliteit waardoor ze wel wat anders aan hun hoofd hebben dan rechtse agressie van bange Israëlieten.

Ik heb ooit een film/documentaire gezien waarin men de derde wereldoorlog in Iran laat beginnen.

NB. Het boek van Hans Achterhuis, “De utopie van de vrije markt”, heb ik bijna uit. Het geeft veel inzicht in de ontwikkeling van het industrieel kapitalisme en het maakt heel veel duidelijk over de scherpe cesuur tussen het tijdperk van vòòr de industriële revolutie en de marktgerichte samenleving van daarna. Verrassend vind ik de objectieve benadering van Achterhuis.
Het boek van Willem Schinkels “Denken in een tijd van sociale hypochondrie” heb ik net ter hand genomen. Het is ingewikkeld geschreven. Misschien wel te ingewikkeld. In ieder geval leest het niet zo lekker. Het stikt van het jargon. Maar ik sla me er wel door heen. De inhoud is machtig interessant, lijkt me.

Over beide boeken hoop ik uitgebreid te rapporteren met samenvattingen, eigen meningen en bespiegelingen.

Advertenties

8 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

8 Reacties op “Oorlog met Iran lijkt niet verstandig.

 1. Jodendom, Christendom en Islam, deze godsdiensten delen dezelfde -nogal boosaardige- woestijngod, “een naijverig god die de zonden der vaderen bezoekt aan de kinderen”.
  Kan je nagaan, de volgelingen hebben allemaal de waarheid in pacht, dus men maakt elkaar af in naam van hun boze godje.

 2. Zou natuurlijk een gotspe zijn als ze dat doen.
  Valt overigens wel in de categorie: rituele paringsdansen.
  Verder: http://mideast.foreignpolicy.com/posts/2012/08/20/the_israeli_debate_on_attacking_iran_is_over

 3. timmerark

  Maakt het eigenlijk (nog) wat uit voor ons hier?

 4. blutch1

  Hoeveel van die zg atoombom is er nu eigenlijk bewezen? Gezien de hoeveelheid spionnen die het Westen daar heeft rondlopen zou dat allang duidelijk moeten zijn. Of krijgen we straks weer een Colin Powellmomentje?

 5. Arjan Fernhout

  Reinjohn, het idee om Iran als zeer gevaarlijk te beschouwen en als “vijand no.1” is twintig jaar oud en komt uit Israël. Daarvóór was Iran just een bondgenoot van Israël – dat kwam voort uit de periferie-doctrine van David Ben Goerion – tegen de arabieren en de ayatollah’s werden in hun strijd tegen Irak door Israël gesteund door hun inlichtingendiensten en het leveren van wapens. Ook in geheime operaties vanuit nota bene de VS door b.v. Oliver North die via Israël werkte (Irangate). Alles goed beschreven in “Treacherous Alliance” van diplomaat Trita Parsi. Dat boek is tegenwoordig gratis te lezen via internet:

  http://solargeneral.com/library/treacherous-alliance-trita-parsi.pdf

  Die 180 graden politieke koerswijziging – een idee dat vnl. van Shimon Peres afkomstig was – staat beschreven in hoofdstuk 14, “Trading enemies.” Aanvankelijk werd het idee nauwelijks serieus genomen, mede doordat diezelfde Peres een aantal jaren daarvoor er bij Ronald Reagan op had aangedrongen om achter de schermen een strategische alliantie met Iran op te bouwen. Maar uiteindelijk werd de politieke druk op Bill Clinton zo groot dat deze een “Dual Containment” politiek invoerde: de VS zou Israël gaan begeleiden in het vredesproces en tegelijkertijd Iran in de gaten houden. Achterin het boek staat in een appendix het niet te versmaden vredesvoorstel van Iran in 2003. Dat voorstel werd door G.W.Bush afgeserveerd en de diplomaten die dit voorstel over brachten werd hard op de vingers getikt. Als ik het goed heb is er vrij recent in het Congress zelfs een wet aangenomen die dit soort initiatieven verbiedt omdat zoiets niet in het belang van Israël zou zijn. Ondertussen zijn serieuze analisten het er over eens dat er geen spat bewijs is dat Iran bezig is kernwapens te ontwikkelen. Ook in Israël zelf hebben nota bene ex-bazen van de Mossad grote kritiek op het beleid van Netanyahu in deze en is familie van mij eind jaren ’90 uit Israël vertrokken omdat deze er net zo goed als ik er van overtuigd waren dat de eerste N.-regering aantoonde dat de leiding van Israël uit psychopaten bestaat. Dat laatste moet je niet tegen Netanyahu en consorten zeggen, want die beschouwen dat als een compliment. Beter een mad dog dan een dead dog, geheel in lijn met de holocaust-industrie.

  Op p.166 in het boek van Parsi kun je de genuanceerde mening lezen van Shlomo Brom, een Israëlische Iran-expert in militair opzicht.

  Over wat er in Iran intern gebeurt, kan geen misverstand bestaan. Het denken van Khomeini vertoonde een ongekende duisternis, die goed beschreven is in “Hostage to Khomeini” van Robert Dreyfuss (1981). Dreyfuss maakt een connectie van dit denken met ronduit diabolische middeleeuwse stromingen. Over wat zich in het Israëlische collectieve bewustzijn afspeelt is, buiten hun evidente historische leed, nog wel iets zinnigs te zeggen. Maar hoe Khomeini aan de macht is gekomen, heb ik geen vertaalslag. Het is niet te vergelijken met het islamisme in b.v. Saoedi-Arabië, een land waar de ergste terroristen vandaan komen en een land dat altijd door de VS wordt gesteund omdat het volslagen corrupte regime daar zo makkelijk naar hun hand is te zetten. Ik denk dat er twee externe factoren waren die maakten dat Khomeini uiteindelijk vast in het zadel deed zitten.

  Dreyfuss: So far, we have found that the “Islamic fundamentalist revolution” that seized power in Februari 1979 was instigated by Britsh Petroleum, was given crucial assistance by a NATO general [Robert E. Huyser – in constant contact with Zbigniew Brzezinsky], forged a continuing alliance with the “Satan” government of the United States, and is heavily penetrated by the Israeli secret intelligence service. p.79

  http://archive.org/details/HostageToKhomeini

  De tweede factor was uiteraard de oorlog met Irak en Irak werd gesteund door de VS en men bleef Irak steunen, ook toen men wist dat Irak gifgas inzette. Daarna maakte het de Perzen uiteraard niet uit wie deel uitmaakten van hun bewind. Zolang de oorlog maar gewonnen werd. Voor mij is het wel duidelijk dat indien Iran wordt aangevallen, men in het westen incl. Israël uiteindelijk rekening moet houden met een paar miljoen extra “terroristen.”

 6. Mensen, hartelijk dank voor de reacties. Vooral de uiterst inhoudelijke reactie van Arjan heeft me een stuk wijzer gemaakt door een hoeveelheid nuttige achtergrondinformatie te verschaffen waardoor mijn inzicht in het uiterst complexe probleem weer vergroot kon worden.
  Hartelijke groet!!

 7. Geen enkele oorlog lijkt mij verstandig!
  Jammer genoeg valt er nog steeds geld te verdienen met oorlog voeren en oorlogstuig maken en verkopen.
  Bezorgde groet

 8. Filip

  Wat in de krant staat geschreven verdient altijd een kritische lezing.
  Het beheersen van de publieke opinie is immers heel erg belangrijk voor diegenen die hun invloed op het wereldtoneel -toneel in cursief- willen laten gelden. Wie de publieke opinie beheerst, beheerst de massa’s. De publieke opinie wordt tegenwoordig hoofdzakelijk gevormd aan de hand van wat het publiek via de belangrijke mediakanalen tot zich ziet komen. Bij het meeste van wat er via die belangrijke mediakanalen tot ons komt past daarom een stevige dosis scepsis, ik ga er alvast van uit dat bijna elk belangrijk socio/economisch nieuwsitem gemanipuleerd werd. Als de massa’s aan de hand van zogenaamde feiten tot een publieke opinie zijn gekomen is argumentatie immers niet meer nodig, wie nu tegen de publieke opinie ingaat met welke argumentatie dan ook wordt zelfs gewantrouwd door het grote publiek. Het beheersen van de publieke opinie mag daarom best wat kosten, ook als de prijs daarvoor uit onschuldige mensenlevens bestaat. De massa’s gaan er automatisch van uit dat er inderdaad mensen op de maan geweest zijn 40 jaar geleden (volop koude oorlog) in het stenen computer tijdperk. De massa’s gaan er automatisch van uit dat wat de mainstream media over de gebeurtenissen op 9/11 berichten volledig waarheidsgetrouw is terwijl enscenering hier zeker ook niet uit te sluiten is.
  Zeker is dat de publieke opinie bij dergelijke gebeurtenissen quasi onmiddellijk gevormd wordt zonder dat er eindeloze discussies moeten gevoerd worden, ganse bevolkingen zijn ongeacht hun gedachtengoed plots overtuigd van iets en vormen zich aan de hand daarvan een -door diegenen die manipuleren gewenst- oordeel. Als men niet zelf iets gezien/meegemaakt heeft is het onmogelijk zeker te zijn of iets de waarheid is, in het beste geval krijg je een interpretatie van een feit voorgeschoteld…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.