WAT IS DIEDERIK SAMSOM TOCH EEN VERADEMING!!!

Zoals elke zondag keek ik ook nu weer naar Buitenhof. Eèn ding viel mij hierbij meteen in gunstige zin op, namelijk:
Wat is die Diederik Samson toch een verademing als je hem vergelijkt met andere lijsttrekkers. Samsom excelleert in rust, redelijkheid, intelligentie (!!) en deskundigheid. Maar ook is hij uiterst toegankelijk, kan hij goed luisteren en is hij verbaal uitstekend geëquipeerd. Mijn hele leven stem ik al Groen Links (PPR) omdat ik meestal grotendeels kan instemmen met hun sociale, humane en groene partijprogramma. En ook nu zal ik daarom weer op Groen Links stemmen. Maar als het mij om de “poppetjes” zou gaan zou ik zeker op Diederik Samsom stemmen. Hij is een beschaafd en eerlijk rustpunt te midden van wild om zich heen slaande lijsttrekkers, waarbij vooral moet worden opgemerkt dat Mark Rutte als “betrouwbare en integere” staatsman op een afschuwelijke manier door het ijs is gezakt. Wat een verschrikkelijke gemaniëreerde man is dat toch!!
Nee, geef mij Diederik Samsom maar, een betrouwbare, deskundige, integere en toegankelijke politicus. Kom daar tegenwoordig maar eens om!

Advertenties

8 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

8 Reacties op “WAT IS DIEDERIK SAMSOM TOCH EEN VERADEMING!!!

 1. Arjan Fernhout

  Zeker, versterking van de economie in de regio via innovatie sprak me erg aan en het verzet tegen meer marktwerking in de zorg was gefundeerd omdat inzetten op meer concurrentie het tegengestelde effect sorteert. Dat laatste is op diverse markten in de VS al te zien geweest. Door cross-ownership zijn daar grote conglomeraten ontstaan. Samson heeft echter nogal wat tegenstand te overwinnen. Op het eerste punt is het traditionele standpunt van Nederland dat Europese structuur-fondsen moeten worden ingezet voor de armste regio’s in de armste landen en wil het de netto-afdracht aan Brussel verlagen. De engineering voor de technisch meer complexe projecten voor de olie en gaswinning en distributie wordt vnl. in de randstad gedaan. Op het tweede punt heeft Wouter Bos al gewezen op het “economen-paradox.” 80% van de economen is lid van de PvdA en die bedient zich van een neoliberaal begrippenapparaat die door een groot deel van de achterban niet begrepen wordt.

  We zien nu voor de derde keer een lijsttrekker van de PvdA die het in verkiezingstijd goed doet. Maar er is geen consistentie in die partij te branden. Zelfs al wordt Samson premier met b.v. Rutte als vicepremier, dan nog zal het neoliberalisme gaan bovendrijven.

  Overigens eindelijk eens een uitzending zonder die %$#@! “gestuurde vragen” van die zogenaamd objectieve gespreksleiders, gevolgd door framing via msm en “Den Haag kenners.” Kees Driehuis deed niet mee aan de ondermijning van de democratie.

  • Bedankt voor je inhoudelijke reactie. Mijns inziens zijn in de zorg de begrippen empathie en toewijding belangrijker dan het kille en puur economische streven naar een opperste doelmatigheid en de besparingen die daaruit zouden voortvloeien. Het tegenwoordig alles overheersende economische denken waarin niet-productieve mensen als (vervelende) kostenpost worden beschouwd komt niet overeen met mijn opvatting van beschaving. En ik hoop dat we gauw weer bij zinnen komen, in dier voege, dat er snel weer wat meer ruimte komt voor echte politiek. Ik begin me steeds vaker te storen aan al die onbarmhartige kosten-batenanalyses die, zo lijkt het wel, meer en meer de sturende factor worden bij politieke voorstellen. Natuurlijk, economische factoren zijn belangrijk, maar het kan ook te gek worden. Ik vind dat je eerst moet kijken wat je wilt, dat je maatschappelijke prioriteiten stelt, en dat je daarna pas gaat bezien hoe je het, economisch gezien, gestalte kunt geven.
   Het creëren van werkgelegenheid in Nederlandse “achterstandsgebieden” ( NO-Groningen, Limburg, Zeeland etc) is zo’n prioriteit. De overheid heeft in deze de taak om de introductie van duurzame bedrijven te bevorderen en te ondersteunen. Dat mag best iets kosten.

 2. Ben het erg met je eens. Samsom is een wetenschapper die in de politiek terecht is gekomen en gelukkig zijn gevoel én zijn verstand gebruikt.

 3. Mijns inziens is de ideale politicus een wetenschapper met een warm hart die op een toegankelijke wijze met zijn achterban wil omgaan. De samenleving is inmiddels zo complex geworden en de problemen dermate ingewikkeld dat de antwoorden vooral van de wetenschap dienen te komen.
  Er dient sprake te zijn van een ideale balans tussen het verstand en het hart. Daar waren de oude Grieken al achter!

 4. Sjun Demartelaere

  Mijns inziens is Diederik Samsom vooral goed getraind in de omgang met camara en microfoon. Een gemanierde actievoerder in pak, bijgeschaafd in reframing om hoge ogen te gooien in de Emocratie. Bovendien werd hij wel bijzonder door de Nederlandse media bijgestaan. Ik vermoed dat de beroepsgroep van Diederik S. en consorten de meeste gunsten verwacht en dat de grootverdieners bij NOS en VARA comfortabel kunnen blijven voortgaan als de PvdA een stevige vinger in de politieke pap houdt.

  Opmerkelijk hoe zeer de PvdA omhooggepeild en omhooggeschreven is en hoe weinig kritisch weerwoord er over het reilen en zeilen van deze partij tijdens de verkiezingscampagne in de mainstream media weerklonk. Ik zal vast niet de enige zijn die dit is opgevallen.

  • Ja, het is uiteraard mijn uiterst subjectieve perceptie van de persoon Samsom. Hij maakte op mij een rustige en rationele indruk. Maar we praten wel over “de poppetjes” natuurlijk. Wie kan zich in deze oppervlakkige mediocratie nog onttrekken aan de invloed van de mannetjes die de poppetjes maken. Dat hele proces op zich is al uitzonderlijk gekunsteld en pervers. Maar kennelijk nodig om die rare zwevende kiezers voor je te winnen. Kiezers die vooral stemmen met hun portemonnee. En je kunt het ze niet kwalijk nemen dat ze op die wijze denken en kiezen aangezien ze inmiddels dermate commercieel zijn gehersenspoeld dat het hun diepste overtuiging is (geworden) dat er geen echte ethiek bestaat en dat je in deze volstrekt immorele neoliberale marktgerichte wereld moet grijpen wat je grijpen kunt voordat een ander je voor is. Als je goed bent in het verwerven van geld en bezit ben je een winnaar, lukt het je niet zo goed dan ben je een verliezer. En verliezers hebben het ongeluk aan zichzelf te danken, want het verwerven van geld en bezit kun je leren. Dus hadden ze maar, net als de winnaars, beter hun best moeten doen. Sterk is goed en levert geld op, zwak is slecht en betekent een kostenpost.
   Dit perverse en m.i. inhumane gedachtegoed wordt gepersonifieerd door meneer Rutte c.s. Ik werp dat gedachtegoed ver van mij en blijf, misschien tegen beter weten in, geloven in de kracht van liefde, erbarmen en medemenselijkheid. Ik besef dat ik daardoor in deze neoliberale tijden als een sentimentele ouwe gek moet worden beschouwd, maar ik kan en wil nu eenmaal niet anders.
   Dat maakt dat ik meneer Samsom sympathieker vind dan meneer Rutte, ongeacht het feit dat ze beiden het wanproduct zijn van gladde griezelige mannetjesmakers. Het gedachtegoed van meneer Samsom staat dichter bij hetgeen ik wezenlijk vind voor een gezonde en gelukkige samenleving.

 5. Inmiddels is meneer Samsom sterk in mijn achting gedaald. Toen meneer Samson dit hoorde barstte hij in tranen uit. Hij deelde mede dat hij zich door mij verraden voelde. Moet je maar beter je best doen, voegde ik hem toen toe.
  Ik ben bang dat het nooit meer goed komt.

  • Godsamme!!! Het wordt steeds erger met die Diederik. Hij loopt als een neoliberale hielenlikkende zombie door de gangen van het Binnenhof. Hij sust, hij lijmt, hij slijmt, hij verontschuldigt en hij heeft de laatste restjes van het gedachtegoed van de PvdA verkwanseld.
   Wat heb ik me vergist in die man. Totaal geen statuur. Geen echte staatsman. Een bureaucratische technocraat die samen met die verschrikkelijke VVD een waardeloos regeeraccoord in elkaar heeft geflanst.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.