Zou u mij een plezier willen doen en op GroenLinks willen stemmen alstublieft? Ik vraag het namens onze ouwe trouwe planeet Aarde en mijn kleinkinderen. Dank u!.


Het zware glazen beeldscherm der illusie laat ons, zonder aanzien des persoons, onverbiddelijk deelnemen aan een wereld waarin sensatie, smakeloosheid en een ziekelijke drang naar beroemdheid de boventoon voeren. Het verleidelijk kijkvenster dat uitziet op een wereld van geperfectioneerde leugens en achterbaks bedrog corrumpeert en verminkt onze oorspronkelijkheid en vernietigt op grondige wijze alles wat ook maar iets dreigt af te wijken van de egalitaire “normen en waarden” van het nieuwe neoliberale groepsdenken. Een zinnen begoochelende commerciële televisiewereld implanteert bij de gewone man de illusie van almacht en megalomanie. Bescheidenheid wordt als een slechte eigenschap gedemoniseerd en daarvoor in de plaats komt een onsympathieke ronkende borstklopperij die men nodig heeft om zich in deze nieuwe wereld van geld, bezit en macht te kunnen handhaven. “Vertel jij maar eens waarom jij denkt dat jij de uitgelezen persoon bent voor deze functie” , en daar gaat het weer loos met de exaltatie en de verkoop van het perfecte ego.
Tegen de achtergrond van deze hypnotiserende en dwingende invloed van de televisie vinden de debatten tussen de lijsttrekkers plaats. Debatten die de inhoud versluieren en die deelnemers ertoe aanzetten om zich, ten faveure van het op de economie toegespitste egalitaire klootjesvolk (niet van mijn belastingcenten), te prostitueren. Niets is de “debaters” te gek. Zij zijn bereid om alles te doen voor stemmenwinst en stijging in de discutabele opiniepeilingen.
Het gaat over geld, geld en nog eens geld. Het gaat over armzalige kosten-batenanalyses en het gaat over economische macht.

Maar er is toch meer in een mensenleven dan alleen maar geld?

Jawel, natuurlijk is er meer. Er zijn begrippen als rechtvaardigheid, solidariteit, empathie en erbarmen. En wat te denken van wetenschap, redelijkheid, eerlijkheid, betrokkenheid en belangeloosheid.
Maar het grappige is dat je al deze begrippen kunt vertalen in termen van geld. En dat doe je als je last hebt van een monetaire tunnelvisie. Dat doe je als je de inhoud van die begrippen wenst te maskeren om jou moverende redenen, zoals meer dan gemiddelde hebzucht en machtsdrang. Door alles monomaan te willen herleiden naar een geldswaarde worden de onderliggende begrippen onpersoonlijker en worden ze meetbaar, vergelijkbaar en controleerbaar. Voor dat je het weet ben je de koele boekhouder die zich de zuiver monetaire macht heeft toegeëigend om louter en alleen op grond van geldelijke overwegingen doorslaggevend over genoemde begrippen te beslissen. Een accountant die politieke wil en maatschappelijke prioriteiten alleen nog maar kan vertalen in verhullende en cijfermatig economische termen.

Dat vind ik armoedig en onmenselijk. Politiek is natuurlijk veel meer dan alleen maar economie. Ik krijg de indruk dat rechtse mensen hun hele leven economiseren, dat zij alle dingen herleiden tot hun geldswaarde. Daarbij hoort een bepaalde levensstijl die een uitdrukking moet zijn van het grote belang dat zij aan geld en bezit hechten. Mijn overtuiging is dat de “geldduivel” op de een of andere manier in iedereen schuilt. Het heeft te maken met de overcompensatie van de archaïsche angst die iedereen heeft om morgen niet genoeg te hebben. Het vereist redelijk denken en gedrag om tot de conclusie te kunnen komen dat die angst in onze moderne samenleving contra-productief is geworden, in die zin dat de overcompensatie van die angst wel eens zou kunnen leiden tot hele grote schade voor de soort “homo sapiens”.

Linkse mensen zijn beter in staat om deze angst te herkennen en op basis daarvan een andere “mindset” te ontwikkelen. Deze grondhouding zie ik het duidelijkst naar voren komen in het gedachtegoed van GroenLinks.
Groen en duurzaam, sociaal en verantwoordelijk.
U weet wat u te doen staat.

NB. Ik moet erbij zeggen dat het programma van GroenLinks mij nog niet sober genoeg is, maar volgens mij is het wel een van de beste oplossingen voor onze aarde en de toekomst van zijn bewoners.

Advertenties

10 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

10 Reacties op “Zou u mij een plezier willen doen en op GroenLinks willen stemmen alstublieft? Ik vraag het namens onze ouwe trouwe planeet Aarde en mijn kleinkinderen. Dank u!.

 1. Timmerark

  Nee, sorry. Laat groen links de fusie van eerder maar doorzetten en zich aanmelden bij de PvdA en CDA. De partij was een wangedrocht en niet onsympathiek is mijn mevrouw Sap, als zo een beetje enige, present en past.
  Gegroet,
  een PvdA stemmer

 2. Timmerark

  niet onsympathiek is MIJ mevrouw Sap, ik ben niet haar echtgenoot…

 3. Vragen staat vrij uiteraard. Ik laat mijn stem na lang overwegen toch maar zweven.

 4. GroenLinks is de enige partij die in de verborgen krochten van zijn geschiedenis nog een sprankje anarchisme bergt. Het programma van GroenLinks laat een verstandige en wijze visie op de toekomst zien. Een toekomst waar het ook nog over andere dingen gaat dan over geld. De toekomstvisie van GroenLinks combineert op een evenwichtige wijze het hoofd met het hart.
  GroenLinks kan ook dwalen en ergerlijk naïef zijn, zoals in het geval van Kunduz. Reden voor mij om niet langer lid te zijn van deze partij.

 5. Goed, de teerling is geworpen. GroenLinks is door het Nederlandse kiezersvolk verwezen naar de eeuwige politieke jachtvelden. Echte visionaire inhoud telt bij de kiezers steeds minder naarmate de commerciële hersenspoeling zijn werk doet. Vorm, hebzucht en hedonisme telt des te meer. GroenLinks gaat haar wonden likken. Duidelijk is dat het neoliberale “gedachtegoed” zijn giftige uitwerking heeft gehad.
  Wellicht is het beter om de wereld te verzaken en mijn aandacht te gaan richten op onderwerpen van meer speelse en intellectuele aard. Maar wat zeur ik toch over mezelf!!! Er zijn belangrijker zaken. Adieu!

 6. Sjun Demartelaere

  GroenLinks heeft zeker haar goede kanten. Iets van communautarisme hebben we nodig om de samenleving draaiend te houden, iets van milieubewustzijn hebben we nodig om onze leefruimte leefbaar te houden. Echter om een of andere reden komst steevast weer dat bevoogdende wijzende vingertje om de hoek kijken. Triest dieptepunt vond ik nog wel de ‚overwinningsspeech’ met verwijzing naar vermindering van PVV zetels.

  Een zwaktebod, zorg nu gewoon dat je eigen politieke verhaal goed is en aanspreekt. Treed eens niet eeuwig bevoogdend op maar doe mensen een handreiking. Spreek je luid en duidelijk uit voor de vrijheid van meningsuiting, kom in het geweer tegen totalitaire politieke en religieuze systemen of combinaties daarvan. Kaart maatschappelijke misstanden aan in plaats van er politiekcorrect van weg te kijken en juist daarover te zwijgen.

  Jammer dat GroenLinks het juist daarin heeft laten afweten en vooral leek bezig te zijn met het doorschuiven en genereren van rekeningen. Windmolens en windenergie is tot dusver vooral windhandel gebleken. Slechts rendabel omdat er gesubsidieerd werd. Eigenlijk was het vooral horizonvervuilend, meerwerk verschaffend en kosten genererend.

  Ik denk dat Jolande Sap meer potentie heeft dan er tot nu toe is uitgekomen. GroenLinks hoeft niet in de slachtofferrol, niet in de rol van betwetende bevoogder en niet in de rol van spilzieke subsidiant. Idealen zijn prachtig maar niet als de eigen stoep niet schoongeveegd wordt. Zolang dit niet verandert blijft GroenLinks in de marge van de Nederlandse politiek opereren.

 7. Het verwerpelijke gedachtegoed van de PVV op het gebied van vreemdelingenbeleid en Europa dient aan de kaak te worden gesteld en te worden verworpen. Als blijkt dat voorstanders van het gedachtegoed van de PVV een stapje terug moeten doen, mag men zich daar op verheugen. Of dat zo expliciet moet als mevrouw Sap dat meende te moeten doen, betwijfel ik.
  GroenLinks heeft veel fouten gemaakt. Ik ben daarom ook geen lid meer van GroenLinks.
  Wel sta ik nog steeds achter een beleid dat duurzaamheid, innovatie, verstandig natuurbeheer, soberheid, zelfbeheersing en wetenschap hoog in het vaandel voert. Soms lijk ik wel de enige te zijn.

 8. Esther

  Eerlijk gezegd toch blij dat ik NIET op Groen Links heb gestemd. Wat een rommeltje zeg! Waarom niet gelijk na de verkiezingen opstappen? Waar is de opvolger van Jolanda Sap? Voorzitster heeft eigenhandig partij om zeep geholpen. Lekker dan….. trouwens, groene issues zijn ook niet populair in tijden van financiele crises. Zouden ze wel moeten zijn, maar ja. Aandacht voor het milieu is een luxe die men zich momenteel niet veroorlooft.
  Kus, Esther

 9. Aandacht voor het milieu is geen luxe, maar een noodzaak. Ik ken GroenLinks een beetje en weet dat er soms een broeierige naar binnen gekeerde sfeer heerst. Het zijn de poppetjes die lawaai maken en het zijn de problemen die wachten op een oplossing. Centenpartijen zoals de VVD en de PvdA lossen de echte problemen niet op maar bestendigen ze juist.
  Uiteindelijk gaat het om harmonie, vrede en het inzicht dat de omgang met het eeuwige “lijden” ons kan verschaffen.
  Dus, veel muziek maken, van elkaar houden en naar de stilte luisteren.

 10. Filip

  Overheden zouden er dus naartoe moeten werken om de angst om morgen niet meer genoeg te hebben weg te nemen bij de bevolking.
  Helaas zou dat meer gelijkheid impliceren, iets wat bevoorrechte groepen ten alle prijze willen vermijden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.