Economie voor dummies!

P1110970

Het gaat langzaam beter met de beurskoersen. Bedrijven maken weer meer winst. Hoe komt dat toch in een wereld van crisis? Bedrijven ontslaan veel mensen zodat hun productiekosten aanzienlijk lager worden. De prijzen blijven hetzelfde. De winst stijgt en stijgt en stijgt. De loonslaven, ZZP’ers en flexwerkers moeten harder, veel harder werken om de productie op hetzelfde niveau te houden. En de winstontvangers kopen Porsches, nog meer tweede huizen, en protserige jachten. Voor hen is de crisis luilekkerland.
En wij? Arme drommels, wij loonslaven, wij flexwerkers en ZZP’ers, wij moeten steeds heviger bloeden om het paradijs van de economische elite in stand te houden en waar nodig, te verfraaien.
Wat ons, arme drommels, rest, zijn de moderne sociale media die als hersenspoelers worden uitgedeeld door de economische elite. Het moderne equivalent van “Brood en Spelen”.
Ik wens u al het goede en geef u nu weer over aan de geneugten die de waan van de dag ons zo rijkelijk pleegt te schenken!!!
Slaap zacht, dummies!

Advertenties

7 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

7 Reacties op “Economie voor dummies!

 1. En 52% hypotheelrenteaftrek voor die !@#$%-en! Zo kost een aflossingsvrije hypotheek van een half miljoen minder dan een sociale huurwoning.

 2. We hebben een nieuwe generatie politici die omgekeerde alchemisten zijn: alle goud wat ze onder handen krijgen veranderen ze in bagger.

 3. Bedrijven ontslaan geen mensen om de productiekosten te verlagen.

  Mensen worden ontslagen als de kosten van de arbeid hoger liggen dan de opbrengsten. Bijv als er weinig vraag is naar de diensten en producten van een bedrijf.

  Als mensen hun baan willen houden dan kunnen ze ook hun loon verlagen om het dan na de crisis weer te verhogen. Maar dat accepteren de vakbonden niet. Staken! Daardoor verliezen mensen hun baan en worden zo gedwongen een heel veel lager inkomen te accepxteren.

  Zie daar de fijne bijdrage van de fijne vakbonden.

  • Bedrijven ontslaan geen mensen om de productiekosten te verlagen? Gaarne zag ik dat u uw stelling iets beter onderbouwt. Ik ben het in zoverre met u eens, dat een dalende vraag slechts één oorzaak uit een diversiteit van vele oorzaken kan zijn om personeel te ontslaan. Mijn stellige overtuiging, die overigens geheel overeenkomt met de feiten die de economische werkelijkheid ons zo rijkelijk voorschotelt, is dat er wel degelijk hele cohorten mensen ontslagen worden om productiekosten sowieso te verlagen. De mensen eruit en de robots erin, of zoiets. Ook meen ik te weten dat menig hedgefonds of doodordinaire durfkapitalist gebruik maakt van dit perverse mechanisme om de winst te verhogen. Het gaat niet aan om mensen, loonslaven, die meestal in een strakke, door betweterige managers gedirigeerde, hiërarchie moeten werken, te vragen hun loon te verlagen, terwijl de economische elite over hun ruggen bergen goud verdient. In dat verband is het voor u wellicht dienstig om ook eens iets van het wetenschappelijke werk van meneertje Marx te lezen. Hij heeft namelijk niet alleen maar onzin geschreven, alhoewel u ongetwijfeld een andere mening zult zijn toegedaan.
   Uw mening en de genadeloze en kille vertaling van die mening naar de werkelijkheid zorgt er voor dat onze wereld op een hele rappe manier naar de gallemiezen gaat.
   Ik ben geen deskundige op het gebied van de ‘dismal science’, maar met logisch redeneren komt men ook een heel eind.

   • Iedereen die denkt dat Marx een zinnig alternatief is, heeft geen behoefte aan een gedetailleerd uitleg over hoe de economie werkt maar aan een goed gesprek. Met een psychiater om precies te zijn. Voor hallucineren.

    En over je vraag: Het is wat er staat, Bedrijven ontslaan mensen als de toegevoegde waarde van die mensen te weinig is voor wat hun arbeid oplevert. Een van de redenen waarom altijd de kassajuffrouwen en magazijnmedewerkers er het eerst uitvliegen en de directeur als laatste.

    Kassajuffrouwen en magazijnmedewerkers worden nl schromelijk overbetaald -daar zorgen de vakbonden wel voor- en directeuren onderbetaald. En als er gekozen moet worden gaan die er dus als eerste uit..

 4. Uit uw licht provocatieve reactie lees ik dat ik van doen heb met iemand die op een monomane wijze het, wat men vroeger noemde, rechtse gedachtegoed aanhangt. Dit gedachtegoed schijnt vooral zijn oorsprong te vinden in het door de heer Herbert Spencer bedachte sociaal darwinisme. Het gaat allemaal om natuurlijke selectie op humaan niveau, om het recht van de sterkste, “The Survival of the Fittest” en wat al niet meer. Dit gaf op zijn beurt weer aanleiding, samen met een grote portie migrantenrancune, tot de rabiate rechtse ideeën van mevrouw Ayn Rand en haar kompaan Fred Hayek. Zij waren van mening dat “sterk” goed is en “zwak” slecht. Ideeën overigens die wij in de cultuur van het Oud-Romeinse rijk al zien. Het zal weinig verbazing wekken dat het vooral mensen zijn die zichzelf van nature al “sterk” achtte, zich bijzonder door deze ‘filosofie’ voelen aangetrokken. Zo was het vroeger en zo is het nog steeds. “Sterk” wordt in onze westerse cultuur gedefinieerd door ‘slimmer dan gemiddeld’, zakelijk, en de focus exclusief gericht op het welbegrepen eigenbelang.
  Ik ben van mening dat zo’n overtuiging toch enige nuancering behoeft. Het lijkt mij niet juist om je hele ziel en zaligheid op te hangen aan de uiterst vermoeiende jacht naar geld, materieel bezit, verhoging van de sociale status etc.

  Binnen wat men de vrije markt pleegt te noemen, gaat het om verdeling van schaarse goederen via het onbelemmerde mechanisme van vraag en aanbod. Dat plaatst de deelnemers aan dit vrijemarkt-gebeuren in een rechtstreekse concurrentiepositie t.o.v. elkaar. En daar kun je, denk ik, op twee manieren mee omgaan. Je kunt het gewoon laten gebeuren en de sterksten er met de economische buit vandoor laten gaan, maar je kunt ook de wil hebben om te gaan overleggen hoe je die schaarse goederen op een zo rechtvaardig mogelijke wijze kunt gaan verdelen. Dat wil zeggen dat je bereid bent om, ten koste van het directe eigen belang, ook rekening te houden met de economische positie van de zwakkeren in dit proces. Dat is een kwestie van empathie, van “geweten”eigenlijk. In Nederland houden wij, op geleide van politieke besluitvorming, in meer of mindere mate rekening met de belangen van de zwakkeren binnen onze samenleving en dat resulteert in ons huidige sociaal-economische systeem. Het luisteren naar je “geweten”, het tonen van empathie, het je bekommeren om de zwakkeren binnen de samenleving is een duidelijk ethisch en derhalve een politiek doel en kan, mijns inziens, niet geschaard worden onder de noemer “kostenpost”, zoals dat momenteel door bepaalde politieke groeperingen wel wordt gedaan.

  Zo objectief mogelijk gesteld is het zo dat absolute, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde uitspraken inzake ‘Goed’ of ‘Kwaad’ (nog) niet mogelijk zijn. Mijn diepste overtuiging is dat de liefde voor de medemens het ‘Leitmotiv’ moet zijn voor onze collectieve ethiek, dus voor al onze politieke en economische bestuurders. En daarbij hoort nu eenmaal empathie, solidariteit, genade, doorzettingsvermogen en soberheid. Maar in de huidige hedonistische, decadente en a-vitale westerse wereld is dat vloeken in de kerk. Een politieke filosofie die de medemens en zijn heodanigheid slechts beziet exclusief vanuit het economische nut dat men voor elkaar betekent, acht ik vijandig, abject en eigenlijk niet fatsoenlijk.

 5. Filip

  Het recht van de sterkste is het sterkste onrecht…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.