Het onbeperkte vrijemarktdenken schept een afstand tot de ander.

P1080589

Het marktdenken schept afstand tot de ander. Het positioneert ons op het strijdtoneel van handelen en denken in een wereld van schaarste. Het wrede universum van ik wel en jij niet. Het podium waarop de medemens in een concurrent en uiteindelijk in een vijand verandert. Het begint al bij de opvoeding in een liberaal getint huishouden. We praten hier niet over de liefdeloze en agressieve opvoeding die de anti-intellectuele onderklasse zo dikwijls kenmerkt, maar over de opvoeding in de gezinnen der rijken. De benadrukking van het ego en alles waar het ego door middel van egocentrisch handelen de hebzuchtige hand op kan leggen bepaalt daar de maat van de dingen. De vanzelfsprekendheid van het eigen excelleren en het wantrouwen naar de medemens is kenmerkend voor kinderen die in een neoliberale setting opgroeien. Zij dienen te worden klaargestoomd voor de grote rat-race. Zij moeten super weerbaar gemaakt worden en moeten zoveel mogelijk worden afgehouden van de sociale, de solidaire factor. Zwak is slecht. Sterk is goed. Een soort sociaal darwinisme, waarvan de verinnerlijking behoort tot een der belangrijkste voorwaarden om in het grote hanengevecht van de toekomst te kunnen overleven. Het opdelen van de wereld in winners en losers. Een beangstigende simplificatie van de werkelijkheid.
Dit alles veroorzaakt uiteindelijk een geraffineerde, egoïstische en uiterst antisociale grondhouding die de betrokkenen in staat moet stellen de ultieme geneugten van het grootverdienersschap te verwerven. De wereld valt uiteen in wat van jou is en dat wat nog niet van jou is. Een diep materialistische kijk op de wereld die, zuiver objectief gezien, uitmondt in het randcriminele denken en handelen van de ethisch geërodeerde graaiers en oplichters. Een pervers fenomeen dat het vrije bedrijf steeds vaker kenmerkt. Een fenomeen dat onlosmakelijk samengaat met een dolgedraaide aanbod-economie die, op geleide van gewetenloze marketeers, de consumptieverslaafde en bewust anti-intellectuele massa steeds afhankelijker maakt van de egaliserende, bedwelmende en versuffende werking van de commercie. Overwinning van de slechte mens op alles wat weerloos, zacht en liefdevol is. Een oorlogsverklaring aan de kunst, aan het creatieve denken. Een nekslag voor de avant-garde. Eigenlijk niet mijn wereld. Maar mij wordt niets gevraagd. Gelukkig maar!!!
Is het dan allemaal kommer en kwel, zult u vragen en ik zal u antwoorden: om den drommel niet!!! De hemel zij dank zijn er zelfs in Nederland nog grote groepen verstandige, intellectuele en hoogopgeleide mensen, die de valkuilen en de perverse verlokkingen van het contemporaine populistische hedonisme hebben bemerkt en er zich kranig en hartstochtelijk tegen verweren. Mensen die hun existentiële angst niet via hun onderbuik verwoorden, maar er een eer in stellen om hun emoties via de Ratio in wetenschappelijk toetsbare banen te leiden.
Er is nog hoop! Nog niet alles is verloren!
Aan de horizon daagt een nieuwe dag die een zonnige toekomst aankondigt. Een toekomst waarin we allemaal weer bij zinnen zijn gekomen. Een toekomst waarin we de ketens van onze destructieve en hardnekkige consumptieverslaving hebben afgeworpen en ons niet langer vervreemd voelen van onze oorspronkelijke kerntaken.Onder druk van de urgentie om onze mondiale samenleving ingrijpend te veranderen zal een nieuwe wereld ontstaan waar het primaat zal heersen van de werkelijke vrije mens die verkozen heeft zich te laten leiden door de Liefde.De Liefde als allesomvattend richtsnoer voor het denken en handelen van de wereldburger. Schets ik hier een onbereikbaar ideaal dat alleen te verwezenlijken valt met een “beter” soort mens dan de mens waar we het nu mee moeten zien te redden????
Zo, dat moest er even uit. Een beetje stichtelijke taal is nooit weg. Ik hoop dat u achter die muur van ironie wel “Het Behouden Huys” heeft opgemerkt. Er zou een kern van waarheid in kunnen zitten. Het klinkt allemaal wel zalvend en idealistisch. Maar het is toch een verdomd mooi doel om met zijn allen na te streven!! Die allesomvattende Liefde! Het is in ieder geval beter dan het “heel erg rijk worden” als ideaal te koesteren, dacht ik……… hoop ik………. geloof ik………………………??? Niet dan? Toch?

U wordt allen recht hartelijk gegroet.

Advertenties

3 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

3 Reacties op “Het onbeperkte vrijemarktdenken schept een afstand tot de ander.

  1. Natuurlijk mag je “Het heel erg rijk worden” als een een ideaal koesteren. Als je verder niets anders te doen hebt lijkt het mij een prima ideaal. Ik moet afleren zo verdomd opdringerig te zijn met mijn flauwekul!

  2. Kijk, ik heb weer een avatar. Het is mijn trouwe ezel Socrates!

  3. Filip

    Denk je dat er echte solidariteit bestaat ? We zien vooral solidariteit binnen netjes afgelijnde groepen, wat er daarnaast bestaat is liefdadigheid geen onvoorwaardelijke solidariteit. Echte solidariteit lijkt nog het meest op het door Cuba toegepaste internationalisme.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.