Jan Terlouw heeft mooi gesproken, maar heeft, begrijpelijkerwijs, niet alles gezegd!

Ziet er best gezellig uit!

Ziet er best gezellig uit!

 

 

Jan Terlouw heeft mooie woorden gesproken, alleen de echte oorzaak voor het feit dat het met de broederschap maar steeds verder bergafwaarts gaat noemt hij begrijpelijkerwijs niet. Hij is immers een D’66’er. De prevalentie van een economisch systeem dat eigenlijk geheel en al functioneert op basis van wantrouwen en van elkaar te slim af willen zijn, is de werkelijke reden voor het langzaam verdwijnen van genoemde broederschap. Belangeloos, altruïstisch handelen binnen een dergelijk economisch systeem wordt gezien als negatief en irrationeel. Uiteindelijk is het resultaat van een economisch systeem dat in fundo alleen maar op hebzucht is gebaseerd, dat rijkdom, bezit, macht en sociaal aanzien zich exclusief ophopen in de handen van slechts zeer weinigen. Er zal uiteindelijk een economische elite ontstaan van een uiterst kleine groep mensen, met daarnaast een immense massa economisch afhankelijke, consumptieverslaafde “armen”, die tengevolge een perfide commerciële hersenspoeling en de daaruit voortvloeiende verslaving aan “brood en spelen”niet langer is staat is om helder, onafhankelijk en werkelijk vrij te denken. Ons voorland zien we min of meer in de Verenigde Staten: t.w. een steeds groter wordende, kritiekloze, verpauperende massa met daarboven een kleine groep super rijken die over de ruggen van hun economische loonslaven, immense rijkdom naar zich toe graait. In de Verenigde Staten staat “broederschap” gelijk aan socialisme en communisme en worden solidariteit en empathie gezien als begrippen die de onmiddellijke ondergang van een land tot gevolg zouden kunnen hebben.
Broederschap vind ik prima maar dan ook “all the way” alstublieft.

Advertenties

5 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

5 Reacties op “Jan Terlouw heeft mooi gesproken, maar heeft, begrijpelijkerwijs, niet alles gezegd!

 1. joost tibosch sr

  Ook als economen mensen nu al omstandig duidelijk kunnen maken dat het niet de economische systemen zijn, die mensen hebzuchtig maken, blijkt men zich zelfs moeilijk te willen herinneren dat dat van oudsher al aan menselijk egoisme ligt. Alle oude godsdienstige tot een nieuwe levensbeschouwing humanisme in al zijn varianten toe, moeten dat tot hun ergernis en verdriet de hele lange mensengeschiedenis door constateren. Zelfs een eeuwenlang christendom met zijn geloof dat we allemaal kinderen van God zijn en met zijn in kerken en maatschappij galmende broeders en zusters kon niet voorkomen dat mensen elkaar niet alleen economisch blijven uitbuiten maar menselijk, zelfs gescandeerd, minder, niet de moeite en het opruimen waard kunnen vinden. Met Terlouw beseffen ook de meeste niet-D66-ers dat tot hun blijvende ontsteltenis. Zeker in die eerste dagen van mei in die oude Grote Kerk in Amsterdam.

  • Het zijn de hebzuchtige mensen die economische systemen maken. Die hebzucht wortelt heel erg diep in het onderbewuste van de mens. De mens gaat zijn hele leven gebukt onder een existentiele angst voor de dood. Die angst voor de dood maakt dat hij op een evolutionair ontwikkelde compulsieve wijze in het hier en nu een overvloed aan geld, voedsel, macht, bezit etc. wil verzamelen om zijn bestaan in de toekomst te verzekeren. Hij heeft zijn ratio doorontwikkeld om die compulsieve dwang zo goed en kwaad als dat gaat in goede banen te leiden door te streven naar evenwicht in dat compulsieve verzamelen van aardse goederen. Het door de ratio aangereikte tegenwicht daarbij is b.v. het altruisme, de wil, om ondanks aangeboren egoïsme toch “belangeloos” te delen, het doelbewust ontwikkelen van een geweten, etc. Duidelijk wordt wel, als wij om ons heen kijken, dat de werking van de ratio niet altijd even optimaal is, om het maar eens eufemistisch te zeggen. Het verdient aanbeveling om de boeken van Andrew Newburg eens te lezen over het onderzoek dat hij deed naar het al dan niet aanwezig zijn van een zgn. religieus centrum in ons brein (“How God changes your brain”). Een hersengebied waar ons religieuze gevoel zetelt. Maar het gaat hier veel te ver om alle aspecten die met deze menselijke hoedanigheid samenhangen uitgebreid door te nemen. Je kunt er boeken over vol schrijven! Een liefdevolle samenleving vereist zelfdiscipline, materiële soberheid, doorzettingsvermogen, inlevingsvermogen, erbarmen en genade. Deze begrippen raken echter steeds verder uit het zicht in deze, door persverse neoliberale materiële prikkels, gemotiveerde maatschappij. Overigens dank voor uw boeiende reactie!

 2. piterfries

  In de W Europese landen, met gemengde economieën, commerciele bedrijven en staatsbedrijven, was het goed leven.
  De EU breekt dat nu met groot succes af.
  Waarom, en waardoor, dat vraag je je af.
  Het op handen zijnde VS EU handelsverdrag is misschien de sleutel: daarna hebben regeringen eigenlijk niets meer te zeggen.
  Monsanto en Goldman Sachs kunnen dan helemaal hun gang gaan.

  • De EU is een economisch vehikel om de economische elite nog meer geld, bezit, macht en sociaal aanzien te geven. Het heeft niets te maken met het solidair (Hè bah, wat een vies woord!!) willen zijn met de sociaal-economisch zwakkeren op deze wereld. Het is de wrede brute gesel van het gewetenloze vrijemarktdenken, dat de toon zet in deze wereld en waarvan de EU een logisch gevolg is. Dat is de reden dat ik destijds tegen de EU heb gestemd. Lees het verhaal van Marcel van Dam ( geen domme jongen!) in de Volkskrant van vandaag 8 mei 2014.
   En de gewone man? Hij laat zich gemakzuchtig en hedonistisch als hij is, in slaap sussen door de hem, op commercieel wijze aangereikte, “Brood en Spelen”. Van die kudde makke schapen hoef je niets meer te verwachten. Die groep is totaal verloren door perfide hersenspoeling!!

 3. Filip

  Laat staan dat je het zou hebben over je kameraden …

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.