Paupers versus elite. De spanningen lopen op!

Prince and the Pauper

Prince and the Pauper

 

Paupers versus elite. Spanningen lopen op tussen hoog en laag opgeleiden.

Naar aanleiding van een rapport van het CPB wordt er nu weer even wat meer gesproken over het begrip “elite”. Met name over de gewone man versus die elite. De elite deugt niet. Zegt de gewone man. De gewone man die men meteen herkent aan zijn eerlijke, edoch ruwe bolster. De gewone man, die zelf zegt te beschikken over een superieure blanke pit, trekt fel van leer tegen de elite. Want dat over het paard getilde tuig, die hebzuchtige elite, dat doet maar, die akelige dieven, ze graaien, ze stelen, ze denken alleen aan zichzelf, kortom ze leven er maar een beetje a-sociaal op los. De gewone man kan het eigenlijk niet langer verdragen. Die elite moet verdwijnen, hoe dan ook.

Het CPB heeft het dus allemaal onderzocht en onderschrijft op basis van, en daar komt tie weer……..wetenschappelijk onderzoek, het veelvuldig voorkomen van genoemde ressentimenten. De gewone man is boos. Gewoon boos!

Maar de elite hoort niets. Hun ivoren torens zijn te hoog geworden en de roestvrijstalen designer-platen voor hun kop zijn te solide om de ziedende afgunst en haat van de domme massa nog te bemerken. De elite heeft het pauperdom (met de nadruk op “dom”) effectief buitengesloten. De elite lijkt volstrekt ongevoelig te zijn voor de aan hun adres gerichte klachten, beledigingen en scheldpartijen. En als zij er al iets van bemerken dan vatten zij het op als een, in vreemde vorm gegoten, compliment, als een verkapte vorm van aanmoediging Het is in ieder geval een teken dat zij wel datgene hebben bereikt waar de massa zo vurig naar verlangt en waar de gewone man alleen maar van kan dromen. Zij, de elite dus, is er namelijk wel in geslaagd om met behulp van rijke ouders, een hoge opleiding, een baan waarmede vele tienduizenden eurootjes per maand wordt verdiend, een aangeleerd geaffecteerd accent en een schier pathologische ambitie, verreweg het grootste deel van die heerlijke economische taart te bemachtigen of, op zijn minst, te behouden. Dit in tegenstelling tot het residu van de samenleving dat zich, op grond van diverse contraproductieve factoren zoals domheid (hier uiteraard in de betekenis van een laag IQ), een gebroken gezin, een erg lage opleiding, karakterzwakte, agressiviteit, frustratie, rancune etc., tevreden moet stellen met het weg snaaien van de overgebleven taartkruimels.

De “elite” wordt over het algemeen hier in Nederland gedefinieerd in termen van inkomen, kapitaal en economisch gefundeerde macht, dat wil dus zeggen louter op basis van economische factoren.

Wat zegt de dikke van Dale?

Elite: “de keur, het uitgelezen gedeelte, kleine groep van voorname (bevoorrechte) mensen: de elite van de stad, van een gezelschap”.

Zo, dat is niet zo mooi. Het zijn de woorden “keur”, “voorname”, “uitgelezen” en “bevoorrecht” die hier nader bezien dienen te worden. Wat zegt “de dikke” hier over?

Keur: hier 5 “dat wat gekozen is of dient te worden als het beste,syn. bloem, elite: de keur der fijnste lekkernijen, de keur der natie”

Voorname, voornaam: hier 1 (van personen) aanzienlijk, hooggeplaatst, deftig: voorname lieden; de voornaamste ingezetenen; zich te voornaam voor iets achten; een voorname buurt, waar deftige mensen wonen; hij behoort tot de voornaamsten”.

Uitgelezen: “uitgezocht, voortreffelijk, uitmuntend: uitgelezen troepen; uitgelezen wijn; een uitgelezen publiek, dat uit voorname of wel op hun gebied zeer deskundige personen bestaat”.

Bevoorrecht: werkwoordsvorm. Bevoorrechten: een voorrecht of voorrechten schenken, boven anderen begunstigen: een bevoorrechte positie innemen; hij was boven velen bevoorrecht (met gaven van geest of gemoed); de bevoorrechte standen, de rijke, hogere klassen”.

Duidelijk wordt uit bovenstaande dat de betekenis van ‘elite’ volgens de dikke van Dale niet alleen in economische termen dient worden gedefinieerd. En hier beginnen dan ook de misverstanden en meningsverschillen.

Vanaf hier gaat mijn verhaal nog subjectiever worden, aangezien ik ga vertellen wat ik zelf onder ‘elite’ versta. Dus vanaf hier zal het slechts gaan om een relatief onbelangrijke opinie. Dat wil zeggen, een volstrekt onbelangrijke mening voor de rest van de wereld, maar van zeer groot belang voor mijzelf.

Wat versta ik onder ‘elite’? In ieder geval geen rijke mensen.

Ik vind rijkdom en de daaruit, als vanzelfsprekend, voortvloeiende macht namelijk helemaal niet het enige criterium aan de hand waarvan men het begrip ‘elite’ exclusief zou moeten definiëren. Om tot “dé elite” te mogen behoren is mijns inziens wel even iets meer nodig dan het louter bezitten van veel geld en goederen. Ik zou het zelfs willen omdraaien, ik vind dat mensen die alleen maar rijk zijn en verder niets, eigenlijk helemaal niet tot ‘de elite’ behoren. Bij mijn definitie van ‘elite’ speelt rijkdom geen enkele rol. Mijn ‘elite’ bestaat uit wetenschappers, kunstenaars, filosofen, maar ook uit mensen die volstrekt belangeloos hun eigen leven besteden aan het behoeden, beschermen, beveiligen, verzorgen en verplegen van de zwakkeren in de samenleving. Het gaat mij dus niet zozeer om het tegenwoordig zo opgehemelde , en in mijn ogen zeer onsympathieke talent om, op geleide van niets en niemand ontziende hebzucht, het zuurverdiende geld van anderen, via geraffineerde marketing, bedrog en leugens naar je eigen toch al dikke portemonnee over te hevelen, maar om talenten die te maken hebben met wijsheid, liefdevol en belangeloos handelen, met creativiteit en met wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

In het huidige tijdsgewricht zijn de zachtmoedigen duidelijk op de terugtocht. Zij hebben de tijdgeest tegen. Alles verzakelijkt, de samenleving wordt steeds wreder en harder, ondanks alle beweringen, overigens uit suspecte hoek, dat dit niet zo zou zijn, en helaas leidt dit alles op termijn onvermijdelijk naar een situatie waarin iedereen alles dreigt te verliezen. Een situatie dus waarin er alleen maar verliezers zullen zijn.

De positie van de zwakkeren, d.w.z. de niet-productieven, de onrendabelen, de laagopgeleiden, zal steeds zwakker worden. De mondiale economische elite heeft namelijk steeds opnieuw weer laten zien dat zij, uit eigen vrije wil, niet van plan is om zwakkeren op een rechtvaardige wijze mee te laten delen in de welvaart. Zelfs niet als zij worden gewezen op het belang dat ook zijzelf hebben bij een eerlijke verdeling van inkomen en kapitaal. Helaas is daarvoor hun hebzucht en machtswellust veel te groot.

Het kan eigenlijk niet anders dan dat er uiteindelijk een hele kleine, maar schatrijke en oppermachtige economische elite ontstaat die steeds minder oog zal hebben voor de enorm grote massa onrendabelen. Onrendabelen zullen steeds sterker worden gedemoniseerd. En natuurlijk zal dat op den duur leiden tot volledige destabilisering van de mondiale samenleving. Automatisering, robotisering en steeds verder geavanceerde technieken zullen eerst, zoals nu al op grote schaal gebeurt, de laagopgeleiden van de arbeidsmarkt verdringen, maar ook zullen, in de wat verdere toekomst, veel hoogopgeleiden (uit de middenklasse) in toenemende mate de economische winstboot gaan missen en uiteindelijk hun biezen kunnen pakken. Wat overblijft zijn zwak rendabele, economische restjes waar de echte economische elite zijn neus voor ophaalt. En een wereld die zo leeggeroofd zal zijn dat van normale menselijke bewoning geen sprake meer kan zijn.

Het roer moet dus om. Er moet wat gebeuren. Er moet een andere elite opstaan die niet naar rijkdom en macht streeft, maar naar rechtvaardigheid, naar wijsheid en naar een liefdevol, creatief bestaan voor allen. Ik ben er vast van overtuigd dat het mogelijk is, maar of de urgentie voor een ingrijpende, noodzakelijke ommekeer door veel mensen wordt gevoeld vraag ik me af. En die twijfel stemt dan weer somber.

NB. Inderdaad, weer hetzelfde thema. Zolang ik blog zal ik blijven hameren op de noodzaak en urgentie voor een betere en rechtvaardiger wereld. Mag dat? Nee, het moet!!!

Advertenties

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized

2 Reacties op “Paupers versus elite. De spanningen lopen op!

  1. Dat is een mooie perceptie van Elite , helaas is het niet de gangbare perceptie…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.