Tagarchief: Diefstal

Miljarden euro’s belastinggeld worden verkwist aan ICT projecten van de overheid. Ik word eigenlijk steeds bozer.

Digi-wereld. 2015

Nog niet zo lang geleden hoorde ik dat de grote ICT-projecten die door particuliere bedrijven worden uitgevoerd voor de overheid heel veel geld kosten. Veel te veel geld!!! Belastinggeld dus. Ik hoorde dat die particuliere bedrijven er maar een potje van maken. Zij profiteren van het feit dat bij de overheid geen echte solide kennis van het complexe ICT-gebeuren aanwezig is. De overheid zou in dit hele proces dus min of meer kunnen worden vereenzelvigd met de onnozele domkop die zich keer op keer een oor laat aannaaien door gewiekste, snelle ‘zaken’- jongens van de gestampte ICT-pot. Net zoals veel Nederlanders zijn bedonderd door de corrupte uitventers van malafide woekerpolissen. Het vervelende is echter dat het in geval van al die geldverslindende ICT-projecten wel gaat om ons belastinggeld dat uiteraard voor andere zaken gebruikt moet worden dan het aan te wenden ter vermeerdering van het vermogen van a-sociale belastingontduikers en witteboordencriminelen.

Hier fnuikt zich de natuurlijke tegenstelling tussen het vrije bedrijf en de publieke zaak. Het vrije bedrijf streeft meestal monomaan naar winstoptimalisatie en de overheid dient het publieke belang te behartigen. De zakenjongens uit het vrije bedrijf willen natuurlijk zoveel mogelijk markt om hun eigen zakken te vullen, terwijl de overheid het algemeen belang dient na te streven en per definitie niet uit mag zijn op louter winstbejag.

In het geval van de ICT – fraude gaat het kennelijk om vele miljarden euro’s die teveel worden betaald en in de diepe zakken verdwijnen van de hebberige en machtsbeluste top van die particuliere ICT – bedrijven. De top van het zakenleven heeft het tij mee, omdat meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (dus het grootste deel van het electoraat) inmiddels zo rechts is geworden dat men eigenlijk vindt dat het zo hoort. De meeste Nederlanders (zeker de middenklasse en de groep met de hoge inkomens)) zijn inmiddels kritiekloze slippendragers, hielenlikkers en vazallen van de Nederlandse economische elite geworden. En als ze aangesproken worden op hun rabiate egoïsme en hun anti-sociale hebzucht kunnen ze nog verdomd agressief reageren ook. Zo ver is het al gekomen!!

In mijn omgeving hoor ik steeds vaker dat het betalen van belasting heel erg dom is, dat alle zwarten zo snel mogelijk het land uitgeschopt moeten worden en dat alle niet productieve mensen in Nederland d.w.z. werklozen, gehandicapten, zieken, bejaarden en wat niet al, in feite maar luie donders zijn die eigenlijk best kunnen werken als ze maar zouden willen. Het fascistoïde legioen in Nederland wordt steeds groter en machtiger. En naar mate de welvaart stijgt wordt het “gezonde volksgevoel” steeds liefdelozer. Dat is eigenlijk niet echt iets waar je trots op zou moeten zijn, zou ik denken, maar inmiddels heb ik van anderen begrepen dat ik dit helemaal niet goed zie, want al die rechtse, keihard werkende, flinke übermenschen zijn maar wat blij dat ze nu eindelijk eens echt kunnen zeggen wat ze hun hele leven in feite al lang dachten. Ik vind dit ronduit beangstigend. Laatst hoorde ik zo’n figuur beweren dat wetenschap ook maar een mening is en als zodanig uiteraard niets meer waard is dan zijn eigen fascistoïde mening. Dan breek ik de discussie af, bezit mijn ziel maar in lijdzaamheid en ga hoofdschuddend mijns weegs.

Na dus door de bankiers te zijn bedrogen, wordt de overheid nu door de ICT branche opgelicht en bestolen. En de Nederlander doet niet anders dan voor de vorm wat mopperen in de marge, terwijl het hem eigenlijk geen bal kan schelen. Inmiddels is de meerderheid van de Nederlandse bevolking zo gedepolitiseerd dat ze zich totaal niet meer betrokken voelt bij de publieke zaak. Iedereen is druk doende om zijn zakken te vullen met allerlei onnutte zaken en heeft geen tijd en zin meer om zich met de publieke zaak bezig te houden. En ik moet toegeven, ik krijg er ook steeds meer moeite mee. Ik heb er in ieder geval geen zin in om met het door mij betaalde belastinggeld bepaalde door en door corrupte mensen een luxe leventje te bezorgen en om ethisch totaal geërodeerde schurken uit het bedrijfsleven nog meer macht en bezit te bezorgen dan zij al hebben.

Het zou mij niets verbazen als bij de eerstvolgende Kamerverkiezingen een overgrote meerderheid van het Nederlandse electoraat rechts of zelfs extreem rechts gaat stemmen. Nederland is in rap tempo bezig om heel vervelende, nihilistische fascistoïde trekjes te krijgen. In ieder geval heb ik de koffers al klaar staan als het me hier in dit tweeslachtige en diep tragische land te gek gaat worden. Ik snap niet hoe mensen binnen het kader van zoveel materiële welvaart zoveel mentale decadentie kunnen ontwikkelen. Eigenlijk is het hartstikke zielig!

NB. En kijk, wat schrijft die dekselse Joris Luyendijk, onze eigen “Kuifje in Bankiersland”? :

”  ‘Ik wil niet weten in wat voor universum u leeft’, beet kamerlid Jesse klaver president-commissaris van Slingelandt toe. Maar dat universum is helemaal niet zo uitzonderlijk. Integendeel, de amorele mentaliteit waar iedereen nu zo boos over is, heeft zeer breed ingang gevonden in de samenleving. Bankiers zijn in dat opzicht de zichtbaarste manifestatie van een veel bredere maatschappelijke trend. Het zou goed kunnen dat een deel van de woede onder de mensen in de zorg en het onderwijs over hun eigen management nu een uitweg vindt in woede op de “bankiers”. ”

Ook schrijft hij een alinea daarvoor:

“Ook de publieke omroep kent een sterke parallel met de banken.:  omroepdirecteuren die zichzelf enorme salarissen toekennen, presentatoren die enorme ‘beloningen’ bedingen door te dreigen met een overstap naar de commerciëlen. Intussen worden programma’s niet primair beoordeeld op inhoudelijke kwaliteitscriteria maar op kijkcijfers. Amoreel. ”

Aldus schreef onze banken-Kuifje in de NRC van 12 april 2015. Het ganse land is in de greep komen te verkeren van de Mammon. Het geld, de geldelijke beloning, als statusmeter, als ogenuitsteker, als gouden medaille voor de competitieve, pseudo-sportieve, ambitieuze, omhoog strevende en megalomane bekende Nederlander. En maar verontwaardigd doen, terwijl ze zelf eigenlijk geen haar beter zijn dan de mensen die ze zo demoniseren. En dat geldt net zo goed voor het overgrote deel van de Nederlandse bevolking. We zijn de laatste dertig jaar een vervelend volk van behoudzuchtige, angstige, hebzuchtige en xenofobe mensen geworden. En dat is in mijn ogen toch een partij onsympathiek, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Wat een miezerige schijnheiligheid!!

Wilt u het tij op tijd keren dan moet u in ieder geval niet op die akelige VVD stemmen. Dat is het minste wat u kunt doen.

NB2. Sodeju, houdt het dan nooit op? Nu schrijft een zekere meneer Theo de Klerk, die vòòr zijn pensionering kennelijk in bedoelde ICT-sector doende was, in de Volkskrant van vandaag (15-4-2015) dat het natuurlijk helemaal niet de schuld van die ICT-bedrijven is, maar van de stomme onnozele overheid die altijd maar weer voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten en dan ook ook nog eens steeds weer wisselende eisen op de tafel legt met betrekking tot het programma-aanbod. Ja, zegt Theo, die ICT bedrijven zullen heus wel eens sporadisch misbruik hebben gemaakt van de situatie, maar de hoofdschuldige is natuurlijk die suffe overheid zelf die de ICT bedrijven als het ware gedwongen heeft om te frauderen. En zo verzinnen we allemaal onze eigen waarheid. Het hangt helemaal af van de hoedanigheid van je genetische blauwdruk, van je opvoeding en genoten opleiding, maar ook en vooral van de invloeden van je directe leefomgeving hoe je tegen dit prachtige leven aankijkt. Want wie met pek omgaat wordt er door besmeurd. Dat geldt voor iedereen. Ik blijf bij mijn mening dat de overheid, vooral bij steeds verder om zich heen grijpende privatisering, meer en meer benadeeld zal worden door die amorele, asociale slimme en snelle jongens van het vrije bedrijf. Belasting betalen is voor de dommen, winstoptimalisatie is voor de slimmen.

2 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized