Tagarchief: domheid

Een tragedie. Gedachten over teloorgang, onfatsoen en domheid.

Het laatste nummer van de Groene Amsterdammer ademt een sfeer van wanhoop en uitzichtloosheid. Er is geen houden meer aan. De lage cultuur verplettert de hoge cultuur. De Kunst en de wetenschap worden op de mestvaalt gegooid en de middelmaat siert de straat. Er is niets bijzonders meer te ontdekken. Herman Koch en meneer Kluun zijn goede schrijvers. En er zijn nog eens meer dan een miljoen mensen die hun levensverhaal of anderszins hun pennenvruchten in boekvorm verwerken. Allemaal literaire geniën in de dop. De eeuwige schreeuw om bekendheid. Kijk eens wat ik allemaal kan! Vindt u niet dat ik met kop en schouders overal bovenuit steek? U hoeft mij niet prettig of aardig te vinden, als u mij maar goed vindt!
En zo schreeuwt de een nog harder dan de ander om erkenning en bewondering.
Nu wil het toeval dat ik de laatste tijd over het boeddhisme lees. Voorwaar, een wonderbaarlijke ervaring. Zo bestaat er bijvoorbeeld geen “zelf”. Er bestaat bij de mens geen entiteit die een afgesloten eigenheid vormt of een geïsoleerd “ik” is. De mens maakt een diffuus onderdeel uit van een grote bewustzijnsstroom. De mens is geboren om “lijden” te bestrijden, te neutraliseren. De levensrivier van de mens is vervuild door het onophoudelijke “lijden”. Het is zaak die levensrivier dusdanig te zuiveren dat deze weer sprankelend en helder wordt. Dit proces dient tijdens vele levens te geschieden en vindt plaats met wisselend succes.
Onze ouwe trouwe Wikipedia stelt m.b.t. het Boeddhisme o.m. het volgende:
“Het bestaan van een onafhankelijk, centraal bewustzijn of “ik” dat alles ervaart wordt ontkend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
1. een relatieve werkelijkheid waarin alles en iedereen in onderlinge afhankelijkheid van elkaar bestaat (het ‘ik’ of ‘ego’, de zintuigen en de ‘gewone’, alledaagse geest) en
2. een absolute, onveranderlijke (reïncarnerende) werkelijkheid van de oorspronkelijke, zuivere ‘natuur van de geest’, ook wel de Boeddhanatuur genoemd. Iedereen heeft de Boeddhanatuur in zich, maar bij niet-verlichte mensen is deze verduisterd door ‘wolken van onwetendheid’. Toch kan deze zuivere zon-achtige natuur nooit ‘besmet’ of vervuild worden door de wolken. Deze zon geeft warmte (liefde) en licht (wijsheid) en zal altijd aanwezig blijven achter de wolken. Zolang de wolken van negatieve emoties de zon verduisteren blijft de mens lijden en reïncarneren. Zodra ze voorgoed oplossen ontstaat verlichting en kan de mens kiezen om niet meer geboren te worden na het overlijden.

Het hoogste doel echter is, bij verlossing, de eigen volledige verlichting uit te stellen en telkens opnieuw op aarde terug te keren om hen te helpen, tot alle wezens verlicht zijn. Zo iemand noemt men een bodhisattva. De dalai lama, leider van het Tibetaanse volk, levend in ballingschap in Dharamsala, wordt gezien als de Bodhisattva van Mededogen. Hij keert telkens terug op aarde om mensen te helpen op hun pad naar verlichting”.

Ik bedoel maar. Dit is toch wel andere koek dan het kleinzielige en perfide verbod op de Arondeuslezing van Herman von der Dunk.
Dus, brave mensen, probeer eens na te gaan denken over de werkelijk belangrijke zaken des levens in plaats van te blijven hangen in die wolken van onwetendheid en negatieve emoties. Haal als de gesmeerde bliksem de bezem door je persoonlijkheid. Schuw de zelfkritiek niet. Zing elke dag een vrolijk lied. Eet gezond. Probeer tegenslagen te begroeten als uitdagingen en nuttige leermomenten. Gun de ander wat je jezelf ook gunt. Lees de vermaningen van Epicurus. Betracht gepaste ascese en geniet van de geneugten des geestes.
En sla je, na lezing dezes, schaterend van het lachen op de knieën.

Maar er is meer, neemt u dat maar van mij aan. Ik kan ook wel serieus zijn, al zou je dat uit bovenstaande niet direct kunnen opmaken. Er zijn veel maatschappelijke problemen, vinden wij met zijn allen. Overigens vind ik zelf dat het allemaal nog best wel meevalt. Maar goed, laten we toch maar even stellen dat er veel grote maatschappelijke problemen zijn. Die problemen zorgen voor ergernis, woede, verdriet, agressie, frustratie en alles wat dies meer zij. Je zou dus denken dat we die problemen allemaal met voortvarendheid zouden willen gaan oplossen. Maar dan komen we bij het hoofdprobleem. Een probleem dat tevens een levensgroot taboe is.
Het hoofdprobleem is namelijk dat er een heleboel (minstens 50%), domme mensen zijn. Mensen met een IQ dat op of onder de 100 ligt. Voor die domme mensen doen complexe maatschappelijke problemen zich niet voor als collectieve problemen, maar als problemen die veroorzaakt worden door anderen, meestal vertegenwoordigd door de linkse kerk. Problemen dus waarvoor zij helemaal niet verantwoordelijk zijn. Nee, sterker nog, zij zijn het slachtoffer van het denken en handelen van anderen. Het enige wat deze categorie mensen voorstaat is: zeggen wat je denkt (en daar word ik meestal niet vrolijker van)  en doen wat je wilt (het vervuilen van de publieke ruimte) en wat kan daar nou in godsnaam mis mee zijn???? Het is volstrekt onmogelijk om domme mensen duidelijk te maken dat het neutraliseren van complexe maatschappelijke problemen alleen kan plaats vinden als alle betrokkenen bereid zijn om inperking van hun keuzevrijheid te aanvaarden. Complexe problemen kunnen blijkbaar niet op een adequate wetenschappelijke wijze vertaald worden naar domme mensen toe. En dus dient er vereenvoudiging van die problemen plaats te vinden. En die vereenvoudiging wordt tot stand gebracht door de moderne sociale media. Men gaat schijnoplossingen creëren. Men besluit tot zwart-wit-denken waarbij het lijkt of er wel degelijk keuzes mogelijk zijn. Welk een betreurenswaardig misverstand!!! Keuzes die duidelijk maken dat jij zelf niets hoeft te doen maar dat de ander zijn denken en zijn gedrag onverwijld dient te veranderen. Van de ander wordt namelijk min of meer verwacht dat hij net zo dom en anti-intellectueel gaat reageren als jij zelf gewend bent te reageren. U weet wel, via de onderbuik dus.
Om complexe maatschappelijke problemen op te kunnen en willen lossen is een a-politieke wetenschappelijke benadering nodig. Om de urgentie van een dergelijke benadering te kunnen internaliseren is in de praktijk bewezen dat er helaas een IQ nodig is dat hoger ligt dan het gemiddelde. De gemiddelde ingezetene moet de wil en de ruggengraat hebben om een grote mate van ascese te verinnerlijken. Nu, u begrijpt zelf al wel, dat een dergelijke krachttoer uiteindelijk zou betekenen dat ijzer met handen gebroken gaat worden. Er zijn best wel veel dingen mogelijk, maar een echt dom iemand intelligent maken, dat gaat niet lukken. Dat is echt te veel gevraagd!! De huidige maatschappelijke trend laat juist een precies tegenovergestelde beweging zien. Namelijk, een commerciële en anti-intellectuele beweging gericht op vervlakking, decadentie en volstrekte debilisering teneinde de gemiddelde Nederlander naar een geestelijk niveau te brengen waarop hij het meest open staat voor verslaving aan het grenzeloze en volledig kritiekloze consumeren . Een beweging die volledige immoraliteit voorstaat opdat de dag hier en nu geplukt kan worden met na ons pas de zondvloed. Een beweging die alle domme mensen in hun hedonistische kaart speelt. Wat is er voor deze mensen prettiger dan een volstrekt normloze samenleving waar je alles mag doen wat je voelt en alles mag zeggen wat je denkt. Dat betekent toch een hemel op aarde voor alle domme mensen.

Advertenties

6 reacties

Opgeslagen onder Uncategorized